Voor grondverwerving Waterdunen zoekt Provincie oplossingen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Wat kan de Provincie doen om grond voor Waterdunen op vrijwillige basis te verwerven?

Voor grondverwerving Waterdunen zoekt Provincie oplossingen

Dat is de vraag die centraal stond in de commissie Ruimte Ecologie en Water. Daar verkende gedeputeerde Wiersma de grenzen van deze minnelijke grondverwerving. Dit gebeurde in een besloten deel van de vergadering. Gedeputeerde Wiersma gaf uitleg over de inspanningen die zijn gedaan tot nu toe. Dit naar aanleiding van ingediende motie van de VVD fractie in oktober.

Nog niet alle gronden zijn verworven voor het plan Waterdunen. Gedeputeerde Wiersma zegde eerder, in de Statenvergadering van oktober, toe om alles op alles te zetten om gronden op minnelijke basis te verwerven. Vanochtend praatte Wiersma de leden van de commissie Ruimte Ecologie en Water bij over de resultaten van deze inspanningen tot nu toe en welke mogelijkheden er zijn buiten de kaders van de door Provinciale Staten vastgestelde Nota Grondbeleid. Aan de hand van deze informatie stelt het college van Gedeputeerde Staten een Statenvoorstel op. Dit voorstel zal ook aan alle betrokken grondeigenaren worden toegezonden.

Het Statenvoorstel zal in de commissievergadering van 3 december en Provinciale Statenvergadering van 17 december worden behandeld. Tijdens deze vergaderingen wordt ook het Statenvoorstel tot indienen van een onteigeningsverzoek bij de kroon behandeld. Dit onteigeningsvoorstel is nodig om de planning van het plan Waterdunen en daarmee gepaard gaande kustversterking niet te vertragen. Een vertraging zet de realisatie van het plan op losse schroeven. De Provincie is afhankelijk van het geld dat is vrijgemaakt door het Rijk voor Waterdunen. Een vertraging kan het gereserveerde budget in gevaar brengen.

Meer informatie over Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!