Vooraankondiging: symposium Lokale energie-initiatieven

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Regio West-Brabant

Woensdag 21 november van 14.00 - 17.00 uur staat het Trivium te Etten-Leur in het teken van symposium: 'Lokale energie-tarieven in West-Brabant'.

Vooraankondiging: symposium Lokale energie-initiatieven

Het inzicht dat er maatschappelijke omwentelingen nodig zijn om een duurzame samenleving mogelijk te maken, is nauwelijks meer aan discussie onderhevig. Één van de vragen daarbij is hoe we onze energieproductie verduurzamen. Lokale initiatieven kunnen daar een antwoord op zijn. Maar om die initiatieven kansrijk te maken zijn sturing, stimulering en samenwerking noodzakelijk. Dat vraagt een nieuwe houding van alle betrokkenen.

Welke rol speelt u in het energiesysteem van morgen?

Bewust nadenken over onze rol en houding in deze transitiefase helpt daarbij! Wie zijn de initiatiefnemers en wat vragen zij? Wat wilt u als gemeente of corporatie in West-Brabant? En wat kunt u? Welke samenwerkingsvormen zijn kansrijk? En wat zijn de voor- en nadelen?

De Regio West-Brabant organiseert het symposium Lokale energie-initiatieven in West-Brabant om samen te bepalen welke rol gemeenten en woningcorporaties in West-Brabant kunnen spelen.

De gehele vooraankondiging met het programma en meer informatie kunt u hier vinden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!