Voorbereiding Innovatieprogramma Agrofood

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: NV BOM

In opdracht van de Provincie is de BOM aan de slag met de voorbereiding en opstelling van een Innovatieprogramma Agrofood. Namens de BOM is de heer Jac Warmerdam, voormalig directeur van Agro & Co, als trekker aangesteld voor het opstellen van het programma.

Voorbereiding Innovatieprogramma Agrofood

De agrofood sector is na de hightech industrie de belangrijkste pijler van de Brabantse economie. In het agrofood complex zijn 110.000 personen werkzaam , dat is circa 10% van de totale werkgelegenheid. Alle schakels in de keten (van grond tot mond) zijn in Brabant vertegenwoordigd. Regionale zwaartepunten zijn food, health & pharma in Noordoost-Brabant, food & feed in Uden/Veghel, food & hightech in Zuidoost-Brabant en agro & chemie in West-Brabant.

De sector staat voor grote uitdagingen. Toenemende internationale concurrentie, veranderende consumentenbehoeften, schaarste aan grondstoffen en milieu- en omgevingsdruk maken een omschakeling naar productie met hogere toegevoegde waarde noodzakelijk. Belangrijke dragers voor waarde creatie zijn duurzaamheid, gezondheid en de biobased economy. Juist in de cross-overs van agrofood met andere kennisdomeinen en markten liggen kansen voor economische groei en nieuwe bedrijvigheid. Voor de primaire sector, die in Brabant dominant  aanwezig is, ligt de opgave om te schakelen naar een meer duurzame, maatschappelijk gewaardeerde sector en beter ingepast in het landelijk gebied. Dat geldt in het bijzonder voor verduurzaming van de intensieve veehouderij, waarvoor de Commissie van Doorn met haar advies (‘Al het vlees duurzaam’) een belangrijke ontwikkeling in gang heeft gezet.

Het innovatieprogramma, dat samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt voorbereid, wil aansluiten op de sterkten van Brabant, maar zoekt ook aansluiting met ontwikkelingen over de provinciegrenzen heen, zoals het topsectorenbeleid en Europa.
Met het programma wil de Provincie het innovatie- en vernieuwingsproces bij bedrijven een extra stimulans geven en samenwerking versterken.

Naar verwachting zal het innovatieprogramma in het voorjaar van 2013 gereedkomen en kan de uitvoering na de zomer van start gaan. Kansrijke initiatieven die zich nu al aandienen zullen door de BOM worden opgepakt en zoveel mogelijk verder worden geholpen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!