Voorbereidingen voor station Nijmegen Goffert van start

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Binnenkort starten de voorbereidingen voor de bouw van station Nijmegen Goffert, gelegen op het traject tussen Nijmegen en Den Bosch tussen de stations Nijmegen CS en Dukenburg.

Voorbereidingen voor station Nijmegen Goffert van start

De omgeving van het station is sterk in ontwikkeling. Het nieuwe station is een sterke verbetering van de bereikbaarheid van het gebied en vormt een impuls voor de vestiging van nieuwe woon- en werkfuncties. Het station is medio december klaar.

Start voorbereidingen station Nijmegen Goffert

Het station moet een nieuw stedelijk knooppunt worden waar auto, bus en trein bij elkaar komen. Het wordt gebouwd op en rondom het viaduct over de Neerbosscheweg in Nijmegen, in het zuidwestelijke kwadrant van de kruising tussen de Neerbosscheweg en de Graafseweg, grenzend aan het NXP-terrein. De snelfietsroute die langs het spoor loopt verschuift enkele meters. Hiervoor wordt een nieuwe fietsbrug gerealiseerd. Aan de westzijde is het station straks bereikbaar met liften.

Planning

In januari start ProRail met de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen in de directe omgeving van het spoorviaduct, het inrichten van de werkterreinen en het uitvoeren van bodemsanering op het voormalige NXP-terrein. Eind januari gaan de bouwwerkzaamheden van de nieuwe fietsbrug over de Neerbosscheweg van start. Deze wordt in mei opengesteld, waarna de bouw van de perrons begint. Naar verwachting kan het station vanaf 14 december in gebruik worden genomen.

Novio Tech Campus

De gemeente Nijmegen streeft ernaar om van de omgeving van station Nijmegen Goffert een belangrijke, goed bereikbare ontmoetingsplaats te maken waar ook gewoond en gewerkt kan worden. In de buurt van het station werkt de gemeente samen met de provincie Gelderland en marktpartijen aan de ontwikkeling van de Novio Tech Campus: een hoogwaardige, kennisintensieve werklocatie waar innovatieve technologische producten worden ontwikkeld.

Betrokken partijen

Stadsregio Arnhem Nijmegen, gemeente Nijmegen en ProRail werken samen aan de realisatie van het nieuwe station. De stadsregio, verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer, is opdrachtgever voor de bouw van het station. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stationsomgeving en ProRail voor de bouw van het station. NS is vervoerder op het traject.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!