Voordelig investeren in milieuvriendelijke mobiele machines

  • Innovatie & MVO
  • Bron: AgentschapNL

Voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke mobiele machines, zijn er mogelijkheden voor fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving van Milieu-investeringen (Vamil).

Voordelig investeren in milieuvriendelijke mobiele machines

Zo biedt MIA\Vamil fiscaal voordeel:

  • voor elektrische en hybride mobiele machines;
  • voor geluidarme machines,
  • voor machines waarvan het hydraulisch systeem is afgevuld met bio-olie.

Daarnaast is er fiscaal voordeel voor machines die zijn voorzien van aardgasmotoren, of van motoren, die voldoen aan de emissie-eisen volgens fase IV of de USA-norm Tier IV final. Aan deze laatste eis zullen naar verwachting in de loop van dit jaar steeds meer machines voldoen.

MIA\Vamil voor mobiele machines

MIA en Vamil maken milieuvriendelijk investeren fiscaal aantrekkelijk. Investeringen die in aanmerking komen voor de regeling zijn verzameld op de Milieulijst. Een bijzondere groep technieken op de Milieulijst zijn de milieuvriendelijke mobiele machines. Het gaat om pompen en aggregaten, maar ook om machines met een meerijdende bestuurderszitplaats zoals vorkheftrucks, graafmachines en kranen. De eisen worden jaarlijks aangescherpt, zijn altijd strenger dan wat in wet- en regelgeving voorgeschreven is en zijn afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen.

Biologisch afbreekbare olie

Vanaf 2013 hoeven machines vaak nog maar aan één eis te voldoen om in aanmerking te komen voor MIA en eventueel Vamil. De eis voor gebruik van bio-olie hoeft bijvoorbeeld niet meer gecombineerd te worden met een laag geluidsniveau om in aanmerking te komen. Machines die alleen aan de geluidseis voldoen kunnen kwalificeren en machines die de geluidseisen niet halen, maar wel aan eis voor bio-olie voldoen kunnen op een fiscaal voordeel rekenen. Zo wordt de verkoop van relatief stille machines extra gestimuleerd. De geluidseisen zijn wel aangepast en soms aangescherpt.

De machines moet dit jaar af-fabriek met bio-olie zijn geleverd. In 2012 kwamen ook machines die niet af-fabriek werden afgevuld met biologische olie in aanmerking, mits het gebruik van deze olie in het onderhoud van de machine kon worden gegarandeerd. In 2013 zijn de eisen op dat punt aangepast. Het onderhoud van machines die door de fabrikant van bio-olie zijn voorzien, is beter gewaarborgd. Ongewijzigd blijft dat de gebruikte bio-olie moet zijn voorzien van een Europees Ecolabel of een Blauer Engel-certificaat. Dit laatste certificaat is alleen van toepassing bij landbouwmachines.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!