Voorlichtingsbijeenkomsten over Subsidieregeling praktijkleren

 • Onderwijs & Training
 • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden op diverse data en locaties plaats.

Voorlichtingsbijeenkomsten over Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor:

 • bedrijven;
 • opleidingsbedrijven;
 • onderwijsinstellingen;
 • intermediairs;
 • geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de Subsidieregeling praktijkleren.

Tijdens de voorlichtingssessies beantwoorden adviseurs van de Rijksdienst direct uw vragen.

Data bijeenkomsten

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende data en locaties. Alle bijeenkomsten zijn van 9.30 – 12.00 uur:

 • Dinsdag 24 maart 2015 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
 • Donderdag 2 april 2015 – KvK Amsterdam
 • Donderdag 9 april 2015 – KvK Eindhoven
 • Dinsdag 14 april 2015 – Hotel Haarhuis in Arnhem
 • Dinsdag 21 april 2015 – Dominicanenklooster in Zwolle
 • Donderdag 23 april 2015 – KvK Amersfoort

In de agenda van Subsidieregeling praktijkleren vindt u iedere bijeenkomst. Deelname is kosteloos en maximaal 2 deelnemers per organisatie mogen zich aanmelden.

Direct aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op een van de bijeenkomsten? Meld u dan aan via het online registratieformulier.

Aanvraagperiode 2015

De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Ook ligt de focus op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Het afgelopen studiejaar hebben ongeveer 18.000 erkende leerbedrijven en instellingen tijdig een subsidieaanvraag ingediend. De meerderheid van deze aanvragers behoort tot het midden- en kleinbedrijf. De resterende 7% behoort tot het grootbedrijf. In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2014 – 2015 vanaf 2 juni 2015 tot en met uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!