home » nieuws » Bouw »

Voorstellen voor opheffen aankooppauze grond

  • Bouw
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland zoekt naar mogelijkheden om weer beweging in de grondmarkt te krijgen.

Voorstellen voor opheffen aankooppauze grond

Sinds vorig jaar oktober is een aankooppauze van kracht. Als gevolg van de economische recessie verliep de aan- en verkoop van ruilgronden voor de Ecologische Hoofdstructuur minder voorspoedig dan verwacht. De opheffing van de aankooppauze is nodig om de doelen voor een vitaal, groen en leefbaar Gelderland voor 2014 te realiseren.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de aankooppauze gedeeltelijk op te heffen. Deze voorstellen worden op woensdag 21 april besproken in een extra vergadering van de Statencommissie Landelijk Gebied en Water. Voorafgaande aan de vergadering vindt een hoorzitting plaats waarvoor de voorzitters van de gebiedscommissies zijn uitgenodigd.

Selectiecriteria
Gezien de beperkte financiële mogelijkheden moeten er keuzes worden gemaakt. Niet alle gebiedsprocessen kunnen worden voortgezet.  Bij de selectie van gebieden waar de aankooppauze selectief kan worden opgeheven zijn de volgende criteria toegepast:

Integraliteit: het aantal doelen voor natuur, landbouw, water, recreatie en landschap dat met de verwerving van de gronden wordt gerealiseerd.
Haalbaarheid: de realisatie van deze doelen vóór 1 januari 2014.
Uitvoeringsfase: de fase waarin het gebiedsproces zich bevindt.
De aankooppauze wordt in 15 van de 23 gebieden gedeeltelijk opgeheven. De overige 16 gebieden hebben geen aankoopopgave of de aankoopopgave is daar al gerealiseerd.

Aankooppauze opheffen
Voor het opheffen van de aankooppauze hebben Gedeputeerde Staten de gebieden gecategoriseerd in:

(deel-)gebieden waar GS de aankooppauze willen opheffen
gebieden waar GS een zogenaamde ABC-constructie willen toepassen, waarbij de grond vrijwel direct wordt doorverkocht aan de uiteindelijke beheerder
gebieden die wel een grondverwervingsopgave hebben, maar die als gevolg van bovenstaande criteria onder de streep zijn gekomen. In die gebieden zal GS de aankooppauze dan ook niet opheffen
gebieden die geen aankoopopgave (meer) hebben.
Informatie over de categoriën staat onder Gld.documenten.

Meer informatie
Martin Kaal
Tel. (0314) 625000
Email: post@prv.gelderland.nl

Gepubliceerd op: 15 april 2010

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!