Voortaan bouwt zieke werknemer volledig vakantie op

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: WVM

Zoals elke werknemer gaan voortaan zieke werknemers volledig vakantie opbouwen.

Voortaan bouwt zieke werknemer volledig vakantie op

Om alle werknemers - ook de zieke - te stimuleren daadwerkelijk hun minimale vakantierechten op te nemen, introduceert het wetsvoorstel bovendien een vervaltermijn van een half jaar.

De vervaltermijn geldt ook voor zieke werknemers, tenzij ze niet in staat zijn hun vakantie dagen op tijd op te nemen. Dit is het geval als zij niet in staat zijn te re-integreren of vrijgesteld zijn van re-integratieverplichtingen. De werknemer moet zelf aantonen dat hij gedurende de hele vervaltermijn niet in staat was de vakantiedagen op te nemen.

Vakantiedagen inleveren tijdens ziekte
De huidige wetgeving geeft aan dat bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij cao overeengekomen kan worden dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit mag echter niet onbeperkt. De werknemer behoudt namelijk altijd ten minste recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen, dus een fulltimer heeft altijd recht op ten minste 20 vakantiedagen. Als de werknemer volgens de (collectieve) arbeidsovereenkomst recht heeft op 25 vakantiedagen, kan worden overeengekomen dat er maximaal vijf dagen bij ziekte als vakantiedagen worden aangemerkt.

 

Opgespaarde dagen inleveren?
Bovendien mogen dagen die de werknemer heeft opgespaard uit voorgaande jaren, niet worden ingeleverd. Dit is bedoeld om te voorkomen dat werknemers die veel vakantiedagen hebben opgespaard, méér dagen bij ziekte zouden moeten inleveren dan collega's die elk jaar al hun dagen opnemen. De vakantiewetgeving wordt mogelijk 1 april 2011 gewijzigd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!