Voorzichtig herstel MKB in 2014

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland beginnen zichtbaar te worden. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt.

Voorzichtig herstel MKB in 2014

Het aantal verkochte woningen neemt toe. Dit kan de voorbode zijn van een herstel van de Nederlandse woningmarkt. Opvallend is de recente stijging van het aantal hotelovernachtingen. Bovendien investeert de transportsector weer in nieuwe vrachtauto’s. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor.

Groei in de industrie en groothandel

Het zijn de export georiënteerde sectoren die herstel van afzet zullen realiseren. De sterkste groeiers worden de metaalindustrie (+2%), de chemische industrie (+3%) en de groothandel (+2,5%). Hierbij kan de metaalindustrie profiteren van de aantrekkende investeringen en de groothandel van de aantrekkende handel. Ook de transportsector kan profiteren van de toename van de export. Voor de transportsector wordt een afzetgroei van 0,75% verwacht.

Verdere krimp in de detailhandel

Consumenten zullen ook in 2014 minder uitgeven omdat hun koopkracht onder druk staat. Bovendien zal de sterke daling van het reëel inkomen van consumenten in 2012 en 2013 ervoor zorgen dat consumenten in 2014 nog voorzichtig zullen blijven. Voor de detailhandel wordt in 2014 een krimp verwacht van 2%. Vooral de detailhandel non-food zal met 4,0% fors verder krimpen. Daarentegen zullen internetwinkels ook in 2014 met kracht doorgroeien. Hierbij wordt een groei van 7% voorzien.

Omzetstabilisatie in bouw en zakelijke dienstverlening

In een flink aantal sectoren zal in 2014 sprake zijn van een omzetontwikkeling rond de nul procent of net iets boven nul. Zo kan de omzetontwikkeling in de bouw zich stabiliseren dankzij een licht aantrekkende woningmarkt en een gestage vraag naar onderhoud en renovatie. Wel zijn woningcorporaties terughoudend in het doen van investeringen, doordat de verhuurdersheffing een fors beslag legt op hun investeringscapaciteit. De autosector kan mogelijk fractioneel herstellen na het dramatisch lage verkoopaantal van nieuwe auto’s in 2013. Het auto-onderhoud blijft onder druk staan. De zakelijke dienstverlening kan eveneens profiteren van het lichte economische herstel. Daarbij heeft de sector last van ‘inbesteding’. In plaats van de uitbesteding van diensten, gaan overheid en bedrijven meer diensten intern uitvoeren. Dit gaat ten koste van de afzetgroei in de zakelijke dienstverlening.

Toename aantal zelfstandigen

Het voorzichtige herstel van het MKB is onvoldoende om tot herstel van werkgelegenheid in 2014 te komen. Per saldo zullen 30 duizend werknemers in het MKB hun baan verliezen. Verwacht wordt dat het aantal zelfstandigen met 12 duizend zal toenemen in 2014. De matige werkgelegenheidsperspectieven is voor veel mensen een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!