Voorzichtig optimisme over werkloosheid

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Blikopnieuws

Vooral in de jeugdwerkloosheid is een dalende trend te zien.

Voorzichtig optimisme over werkloosheid

De halfjaarcijfers van 2010 over werkgelegenheid en werkloosheid leiden in Hengelo tot voorzichtig optimisme. ‘De jeugdwerkloosheid en het aantal werkzoekenden dalen. Het aantal vacatures neemt weer toe. Het aantal langdurig werkzoekenden en het aantal mensen met een bijstandsuitkering loopt nog wel langzaam op’, meldt de gemeente.

Foto: archief EHF

Vooral in de jeugdwerkloosheid is een dalende trend te zien. Eind juni staan 317 jongeren tot 27 jaar ingeschreven bij het Werkplein. Dat zijn er 22 minder dan in de maand mei en 127 minder dan in de maand januari. Hengelo behoort daarmee tot die gemeenten in Twente waar de jeugdwerkloosheid het snelst daalt.

Het Jongerenloket op het Werkplein (een samenwerking tussen gemeente en UWV/Werkbedrijf) spant zich extra in om jongeren snel aan het werk te krijgen. Zo kunnen jongeren aan hun nieuwe werkgever een voucher van € 2.500 aanbieden. Het Stadsservicebedrijf zorgt voor snelle plaatsing op leer-werkbanen. Samen met de provincie voert het jongerenloket het 1000-banenplan voor kwetsbare jongeren uit. Allemaal redenen voor jongeren en werkgevers zich te melden op het Werkplein.

Grootste daling werkzoekenden in de regio
Ook het totale aantal werkzoekenden is in Hengelo gedaald. Eind juni stonden 3034 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven. Dat zijn er 162 minder dan in de maand mei en zelfs 445 minder dan in de maand januari. Dat heeft ook te maken met het feit dat het aantal gemelde vacatures weer licht stijgt. Het aantal openstaande vacatures van bedrijven in Hengelo bij het Werkplein steeg met 17% ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar tot 147 vacatures in juni 2010.

Inzet op voorkomen langdurige werkloosheid noodzakelijk
Ondanks de positieve trends als het dalende werkzoekendenbestand en het stijgende aantal vacatures, is de economische crisis nog goed merkbaar aan de duur van de werkloosheid. Deze loopt voor de ingeschreven niet-werkende werkzoekenden op. Ook het WWB-bestand van de gemeente Hengelo stijgt licht van 1779 in mei naar 1785 in juni. In januari 2010 was het aantal WWB-ers nog 1747.

Voor de gemeente Hengelo is dit een extra stimulans om in te zetten op re-integratie van mensen die langdurig werkloos zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit het pas verschenen vergelijkend onderzoek naar de uitvoering van de WWB (bijstand) blijkt dat Hengelo goed op weg is met het toeleiden naar werk en het snel afhandelen van aanvragen. Dat leverde Sociale zaken een eerste prijs op.

Meer informatie over UWV Harderwijk:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!