Voucherregeling Bewijs van Goede Dienst verlengd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland Midden

Om nog meer gemeenten de kans te geven gebruik te maken van deze financiële stimulans is de ‘Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven’ verlengd. Met deze stimulans kunnen gemeenten hun dienstverlening aan ondernemers verbeteren.

Voucherregeling Bewijs van Goede Dienst verlengd

Financiële stimulans
De financiële stimulans is opgebouwd uit twee vouchers. Indien men de gemeentelijke dienstverlening laat doorlichten door een onafhankelijk adviseur, kan men voucher 1 aanvragen. Deze wordt toegekend indien men een verbeterplan opstelt. Tevens krijgt men dan het Bewijs van Goede Dienst uitgereikt. Gaat men over tot het uitvoeren van de verbeteracties uit dit verbeterplan met behulp van een onafhankelijk adviseur, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om voucher 2 aan te vragen.

Bewijs van Goede Dienst
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de tien belangrijkste landelijke ondernemerswensen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening in kaart gebracht. In samenwerking met gemeenten zijn op basis hiervan normen ontwikkeld. Door middel van een meting kunnen gemeenten toetsen in welke mate hun dienstverlening voldoet aan deze normen. Op basis hiervan kunnen gemeenten verbeteracties formuleren. De resultaten van de meting en de verbeteracties kunnen gemeenten vervolgens zichtbaar maken aan het lokale bedrijfsleven met een certificaat Bewijs van Goede Dienst.

Aanvraag vouchers tot 1 mei 2011
Gemeenten kunnen de vouchers nog aanvragen tot 1 mei 2011. De voucher voor het uitvoeren van de meting en het opstellen van een verbeterplan is geldig tot uiterlijk 6 maanden na afgifte. De voucher voor het uitvoeren van de verbeteracties is geldig tot uiterlijk 8 maanden na afgifte. Het beschikbare bedrag voor de tijdelijke regeling is onveranderd gebleven, wat betekent dat er vastgesteld bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar is op een ‘First come, First serve’ basis. Per deelnemende gemeente kan er maximaal 15.000 euro worden toegekend. Voorwaarde is dat de gemeente, of een andere partij, daar een zelfde bedrag bijlegt.

Momenteel werken 80 gemeenten met het Bewijs van Goede Dienst, waarvan 42 gemeenten dit bewijs hebben ontvangen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!