Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Food Valley

Ondanks de economische crisis is er nog steeds een sterke vraag naar duurzame producten. Van de Nederlanders vindt 62% zelfs dat bedrijven en overheid de komende jaren méér aandacht aan duurzaamheid moeten besteden.

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof

Zeven van de tien consumenten geven aan dat zij het normaal vinden dat supermarkten het assortiment verbreden met duurzame varianten en actief adverteren over hun duurzame producten. Dit blijkt uit het meest recente Duurzaamheidkompas, een onderzoek naar duurzaam consumentengedrag onder ruim 600 respondenten van Schuttelaar & Partners en MarketResponse.

Stijgende lijn

Van de ondervraagde Nederlanders kiest 38% ervoor eerder duurzame merken te kopen dan niet duurzame merken. Van de respondenten zegt 40% bereid te zijn (iets) meer uit te geven voor duurzaamheid en 37% geeft aan bewust met duurzaamheid bezig te zijn. Dat cijfer is hoger dan in de onderzoeken van de afgelopen drie jaar. Dit geeft aan dat de markt voor duurzame producten wel tegen een stootje kan, en dat duurzame producten een structureel onderdeel van onze consumptiekeuzes vormen. Deze uitkomst wordt bevestigd door de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel van het LEI en het ministerie van Economische Zaken, waarin de omzet van duurzame producten al drie jaar een stijgende lijn laat zien.

Verantwoordelijkheid

De overheid wordt door 53% van de ondervraagden beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling. Het bedrijfsleven wordt door slechts 15% als hoofdverantwoordelijke gezien, maar mag van de ondervraagden wel meer aandacht geven aan duurzaamheid. Het bedrijfsleven wordt vanwege een steeds groter wordend duurzaam productaanbod wel als een belangrijke trekker ervaren.

Meer duurzame artikelen

 

Zestig procent van de ondervraagde consumenten heeft opgemerkt dat het aanbod van duurzaam voedsel in de supermarkt de afgelopen jaren is toegenomen en 67% vindt het de normale gang van zaken dat supermarkten duurzame producten bieden. Wanneer bedrijven, bijvoorbeeld supermarkten, met reclameacties aandacht geven aan duurzaamheid wordt dat door 69% van de respondenten positief gewaardeerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!