Waardering voor samenwerking in Food Valley regio

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: MKB Midden Nederland

Friso de Zeeuw, hoogleraar duurzame gebiedsontwikkeling aan de TU Delft sprak vandaag zijn waardering uit voor de samenwerking in de Food Valley regio. Maar waarschuwde dat dit geen garantie is op groei.

Waardering voor samenwerking in Food Valley regio

Bedrijven en overheid zullen samen kritisch moeten kijken naar hun plannen die op stapel staan. In Barneveld werd voor de vijfde keer een symposium gehouden over de vastgoedmonitor. In het onderzoek staan cijfers over de realisatie èn planning van woningbouw en bedrijfsonroerendgoed in de regio. Ruim 150 genodigden luisterden naar de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat er voor de woningmarkt geen zicht is op herstel van de markt. De bodem is nog niet in zicht. De vraag naar kwaliteit wordt steeds groter, terwijl de financiële condities waaronder de plannen gemaakt moeten worden, verslechteren. Ook is er een aanhoudende druk op de huurmarkt, waardoor de slagingskans op het vinden van een woning verder verkleint.


Scenario’s
Albert van der Horst van het Centraal Planbureau schetste toekomstige ontwikkelingen. Hij benadrukte de kwetsbare rol van Nederland. Ontwikkelingen in de andere sterke economieën zijn bepalend voor kansen van bedrijven in Nederland. Hij benoemde wel de kansen voor Food Valley, vanwege het specialisme in kennis van Agrofood en het sterke internationaal netwerk.


Bedrijven en kantoren
Regiobestuurder Ties Elzenga kondigde aan dat de regio aan de slag gaat met het verdelen van woningbouwopgaven. “Dit gaat pijn doen, maar dat is onvermijdelijk. We zullen met elkaar zoeken naar passende oplossingen. Zijn collega Lex Hoefsloot reageerde positief op het pleidooi van DTZ Zadelhoff om ook de forse leegstand van kantoren regionaal aan te pakken.


Jonge kenniswerkers
Friso de Zeeuw riep de aanwezigen op vooral te zorgen dat de jonge, goed opgeleide mensen in de regio blijven wonen. Daarvoor zijn kwalitatieve woningen en goede voorzieningen noodzakelijk. Hij uitte zijn waardering voor de stappen die in de regio zijn gezet. Maar beklemtoonde om te blijven investeren in faciliteiten en een aantrekkelijke leefomgeving.


Samenwerken
Gemeenten, het bedrijfsleven en woningcorporaties willen nauwer met elkaar samenwerken om de regio krachtiger te maken en tot een betere planning te komen. Beschikbare onderzoeksgegevens moeten op regionaal niveau gekoppeld worden om zo tot een gezamenlijk inzicht en strategie te komen voor de woning-, bedrijfs- en kantorenmarkt.


De vastgoedmonitor is een initiatief van het bedrijfsleven dat inmiddels wordt ondersteund door Regio FoodValley en de gezamenlijke corporaties uit de regio. Belangstellenden kunnen de monitor bestellen. Voor meer informatie kijk op http://www.vastgoedmonitorfoodvalley.nl/

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!