Waarschuwing voor fraude en misleiding

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Acquisitiefraude en misleiding hebben vele gezichten. Daarom heeft MKB-Nederland er enkele voor u op een rij gezet.

Waarschuwing voor fraude en misleiding

Raadpleeg bij twijfel over facturen of andere (potentiële) vormen van fraude altijd de Fraudehelpdesk van het Steunpunt Acquisitiefraude.

Enkele actuele vormen van fraude en misleiding zijn:

Naam en logo KvK misbruikt in brief aan ondernemers

De Kamer van Koophandel waarschuwt voor brieven waarin misbruik wordt gemaakt van het KvK-logo. Ondernemers wordt in die brieven gevraagd om kopieën van legitimatiebewijzen op te sturen, in het kader van 'nieuwe wetgeving'. MKB-Nederland waarschuwt ondernemers vooral niet in te gaan op de brief. Criminelen kunnen grote schade aanrichten als ze de identiteitsgegevens van ondernemers en hun KVK-registratienummers in handen hebben. Ondernemers die wel hebben gereageerd, kunnen aangifte doen bij de politie. Van tijd tot tijd misbruiken fraudeurs naam en logo van de Kamer van Koophandel. Aanvankelijk stuurden ze nepfacturen voor contributie. Nu proberen zij dus met de identiteit van een ander waarschijnlijk goederen te bestellen.

Echte factuur, vervalst bankrekeningnummer

Bij een nieuwe vorm van fraude worden (partijen) echte facturen onderschept en voorzien van een ander rekeningnummer. Dit gebeurt door een stempel, sticker of op andere wijze. MKB-Nederland raadt iedereen aan die een factuur met een gewijzigd rekeningnummer krijgt, goed op te letten en bij de leverancier navraag te doen. Pas op met de website die op zo'n sticker of stempel vermeld staat: deze leidt naar een nepwebsite die sterk lijkt op de echte website van het bedrijf dat de factuur terecht stuurt.

Ongewenste jacht op gegevens door www.werkgeversvereniging.nl

Ondernemers ontvangen ongevraagd e-mail van info@werkgeversvereniging.nl waarin er van wordt uitgegaan dat men is aangesloten bij een bepaalde brancheorganisatie. Gevraagd wordt een review te schrijven over deze organisatie. Ook mag men dan de eigen onderneming gratis aanmelden met naam, adres, telefoonnummer, email, internet, trefwoorden, logo en een stukje tekst. Dat lijkt in deze tijd een leuk aanbod…Enig achtergrondonderzoek leert echter dat de directeur van deze organisatie geassocieerd kan worden met organisaties en personen waarover regelmatig klachten/vragen bij Steunpunt Acquisitiefraude, de Fraudehelpdesk, MKB-Nederland en VNO-NCW zijn binnenkomen en waarover de koepels adviseren aangifte te doen wegens “bewuste misleiding” (Wetboek van Strafrecht). Brancheorganisaties in kwestie verzekeren geen enkel contact te hebben of te hebben gehad met werkgeversvereniging.nl en zeer zeker geen opdracht te hebben gegeven tot een review. MKB-Nederland adviseert ondernemers voorzichtig te zijn met identiteitsgegevens van henzelf en hun onderneming. Daar hoort het advies bij om niet in te gaan op dergelijke verzoeken.

Valse VISA-mail

Willekeurig en in grote aantallen is een valse, maar verraderlijk echt lijkende e-mail verzonden zogenaamd uit naam van ICS Card Services over een nieuwe VISA-kaart vanwege de overgang naar IBAN/SEPA. Ontvangers worden opgeroepen voor 1 juli een link aan te klikken om zo gratis de kaart te ontvangen. Dit is een phishingmail; uitsluitend verzonden met het doel bancaire gegevens te verkrijgen. De Fraudehelpdesk en MKB-Nederland adviseren met klem deze e-mail uit de inbox te verwijderen en niet te klikken op de link, noch een eventuele bijlage te openen. Wie dat wel heeft gedaan, wordt aangeraden de computer te laten controleren op de aanwezigheid van schadelijke software. Daarna is het raadzaam alle wachtwoorden te wijzigen. En tot die tijd geen gebruik te maken van internetbankieren. Tot slot is het advies contact op te nemen met de bank en de situatie aan hen voor te leggen.

Bewuste misleiding op “branchemaat”.

Acquisitiefraude heeft vele gezichten. De op de branche toegesneden vorm die werk (handel) in het vooruitzicht stelt is een vorm.
Dit voorbeeld gaat over een hondentrimsalon maar is met een beetje fantasie ook op andere branches toepasbaar. Wees daarom gewaarschuwd.
Tijdens werktijd belt een medewerker van één de vele internet “bedrijvengidsen”. Deze is specifiek gericht op branches. De beller stelt zich voor als bemiddelaar van een aantal asiels uit de regio. Deze zoeken een trimster die iedere week twee of drie honden wil knippen zodat ze wellicht sneller een nieuw baasje vinden. Mooi initiatief, moet het op vrijwillige basis? Nee daar is een budget voor, een gemiddelde prijs van 60 euro per hond. Zeker in deze tijd lijkt dat mooi. Voor de bemiddeling is 175 euro verschuldigd en dat lijkt voor een vaste bron van inkomsten niet veel. Vervolgens wordt gevraagd of de zaak ook een website heeft.

Voor akkoord gegeven wordt geeft de gebelde ondernemer aan de gegevens op papier te willen. De medewerker van de gids zegt later terug te bellen om de gegevens te bevestigen, wat gebeurt. Hij vraagt toestemming het gesprek op te nemen. En let op: vervolgens vraagt hij naam adres e.d. en geeft aan dat de overeenkomst is dat er twee à drie honden per week getrimd moeten worden en dat de asielen dat verder afhandelen. Ook meldt hij de 7 dagen bedenktijd voor het geval het bedrijf er vanaf wil. Met de asiel"afspraak" voor ogen wordt akkoord gegeven.

Na twee dagen rolt de nota in de bus. Terugbellen lukt niet omdat een afgeschermd nummer is gebruikt. Zonder toestemming zijn delen van de website gebruikt en op de site van de zogenaamde internetgids gezet. Het blijkt dus puur om een websitevermelding te gaan en het hele verhaal over werk was afleiding. Zoals gebruikelijk is het niet wat men dacht afgesproken te hebben. Op een aangetekende brief en een e-mail wordt niet gereageerd, enkele dagen later volgt al een betalingsherinnering.

De geschetste werkwijze is die van bedrijvenbranche.nl. Zonder aangifte en veroordeling mag je dergelijke ondernemers geen oplichters noemen, wat we dan ook niet doen. Of dit alleen voorkomt bij hondentrimsalons valt te betwijfelen gezien de verschillende branches die vermeld staan op de site. Opletten is het devies, juist nu er bij velen behoefte is aan nieuwe opdrachten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!