Wageningen bouwt onderzoeksfaciliteit voor algen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Oost N.V.

Wageningen UR (University & Research centre) gaat starten met de bouw van AlgaePARC (Algae Production And Research Centre) op Wageningen Campus. Micro-algen worden op dit moment gezien als een veelbelovende bron voor biodiesel en chemische bouwstoffen, die gebruikt kunnen worden in verf en plastics.

Wageningen bouwt onderzoeksfaciliteit voor algen

AlgaePARC is een faciliteit voor onderzoek naar duurzame en economisch rendabele micro-algenteeltsystemen. Het onderzoekscentrum op pilotschaal slaat een gewenste brug tussen het fundamentele onderzoek op laboratoriumschaal en de industriële productie van algen. De biomassa uit algenteelt is de basis voor biobrandstoffen en is een bron van eiwitten voor voedsel en chemicaliën.

AlgaePARC faciliteit
AlgaePARC start met vier verschillende systemen van 25 m2: open vijver, twee typen buizenreactoren en plasticfolie bioreactoren, en een aantal kleinere systemen om nieuwe technologieën te testen. AlgaePARC zal eind 2010 in gebruik worden genomen. Maria Barbosa, projectleider AlgaePARC van Food & Biobased Research: "Het unieke aan deze faciliteit is dat het de eerste in zijn soort in de wereld is. We kunnen de productiviteit van de verschillende systemen gedurende het jaar nauwkeurig vergelijken onder identieke omstandigheden. Tegelijkertijd doen we kennis op voor het ontwikkelen van nieuwe fotobioreactoren en het ontwerpen van systemen op productieschaal".
Voor de bouw van AlgaePARC is 2,25 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van LNV (1,5 miljoen) en de Provincie Gelderland (0,75 miljoen).

Micro-algen
Micro-algen worden op dit moment gezien als een veelbelovende bron voor biodiesel en chemische bouwstoffen, die gebruikt kunnen worden in verf en plastics. Biomassa uit algen biedt een duurzaam alternatief voor producten en brandstoffen uit de petrochemische industrie. Dit draagt bij aan een biobased economy doordat algen helpen de koolstofdioxide-uitstoot (CO2) te verminderen en maken de economie minder afhankelijk van aardolie. René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie van Wageningen University: "De productiviteit van algen is veel hoger dan die van landbouwgewassen en bovendien kunnen algen op zeewater groeien. Wij doen onderzoek naar productie van algen. Met AlgaePARC kunnen we de sprong maken van laboratoriumonderzoek naar toepassing. Wij willen laten zien dat de beloftes waargemaakt kunnen worden".

AlgaePARC onderzoek
Kosten van de biomassa uit algen voor biobrandstoffen zijn nog 10 keer te hoog om te concurreren met huidige brandstoffen. Bij het bedrijfsleven leeft de vraag hoe dit goedkoper kan zodat het economisch haalbaar wordt. Bedrijven uit de energie-, voedsel-, olie- en chemische industrie, ministerie van LNV, Provincie Gelderland, Oost NV en Wageningen UR werken samen in of dragen bij aan het unieke algenonderzoekscentrum AlgaePARC om antwoord te geven op die vraag.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!