Wageningen University & Research doet onderzoek naar terugdringen broeikasgassen

Op dinsdag 10 juli werd na maanden onderhandelen met meer dan honderd partijen de eerste aanzet gegeven voor een alomvattend Klimaatakkoord. In dit Klimaatakkoord heeft Nederland laten vastleggen dat er in 2030 49 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990.

Wageningen University & Research doet onderzoek naar terugdringen broeikasgassen

Om dat te bereiken zijn er vijf klimaattafels, namelijk elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving, samengesteld. Wageningen University & Research (WUR) is nu gevraagd om voor de tafel landbouw onderzoeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid te doen.

Klimaattafel landbouw

Voor de klimaattafel landbouw is vastgelegd dat er 3,5 miljoen ton aan broeikasgassen moet worden teruggedrongen. Eén miljoen ton methaan moet uit de melkveehouderij komen, bijvoorbeeld door op een andere manier de aarde te bemesten. De glastuinbouw gaat zo’n 2,2 miljoen methaan reduceren, en spreekt zelfs de verwachting uit om tegen 2040 klimaatneutraal te kunnen produceren.

Onderzoek Klimaatakkoord

De WUR gaat nu dus samen met partners onderzoeken of de gestelde doelen haalbaar zijn en met een omvangrijk onderzoeksprogramma kijken hoe de broeikasgassen van landbouw en landgebruik teruggedrongen kunnen worden. Dat gebeurt in drie portfolio’s:

  1. Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer

    Denk hierbij aan bosuitbreiding langs snelwegen of het planten van verschillende boomsoorten in bossen op droge en arme gronden;
  2. Kas als Energiebron

    De bouw van vier nieuwe kassen die voldoen aan de eisen op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid;
  3. Klimaatslimme Veehouderij

    Reductie van methaan als broeikasgas.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit jaar elf miljoen euro beschikbaar gesteld om deze onderzoeken uit te laten voeren.

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!