Waterschap test hoogwaterkering Afgedamde Maas

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Waterschap Rivierenland

Op donderdag 8 maart test Waterschap Rivierenland de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.

Waterschap test hoogwaterkering Afgedamde Maas

Ieder jaar test Waterschap Rivierenland hoogwaterkering Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg. Deze stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor, dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Het maximale peil in de Afgedamde Maas is +3,50 meter ANP. De stabiliteit van de dijken langs de Afgedamde Maas is bij hogere waterstanden niet meer te garanderen. Een pompstation van Dunea, het drinkwaterbedrijf uit Zuid-Holland dat water betrekt uit de Afgedamde Maas, houdt tijdens de afsluiting het waterpeil in de Afgedamde Maas op het juiste niveau.

Tijdens de oefening wordt op een aantal zaken gelet: Hoe verloopt de samenwerking tussen waterschap, Rijkswaterstaat en Dunea? Verloopt alles volgens de sluitingsprocedures en hoeveel tijd is nodig voor het sluiten en het weer openen van de hoogwaterkering?
Stremming scheepvaart

Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 8 maart het scheepvaartverkeer van 10:00 uur tot 14:30 uur zijn gestremd. Rivierbeheerder Rijkswaterstaat zal de sluiting op gebruikelijke wijze communiceren.

Meer informatie over Waterschap Rivierenland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!