Waterschap Veluwe toetst dijken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Veluweland.nl

Iedere vijf jaar toetst Waterschap Veluwe de dijken (primaire waterkeringen) en de daarin afsluitbare doorgangen, sluizen en gemalen. Het gaat hierbij om de zeventig kilometer lange IJsseldijk en de Randmeerdijk tussen Doornspijk en Noordeinde.

Waterschap Veluwe toetst dijken

Met deze toets controleert het waterschap of de dijken voldoen aan de wettelijke eisen. Zo wordt bekeken of de dijk in zijn geheel goed op hoogte en stabiel is. Ook worden bouwwerken en bomen op, aan of in de dijken getoetst, die kwetsbare plekken vormen of kunnen worden. Waterschap Veluwe moet de onderzoeksresultaten voor 1 september 2010 aan de provincies rapporteren. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een krediet beschikbaar van € 200.000,- voor de toetsing.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!