Waterstof blijkt sleutel tot minder CO2-uitstoot

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

Sinds 10 oktober jongstleden kunnen bedrijven en instellingen innovatieve plannen indienen voor schone, kostenefficiënte productie en toepassing van waterstof. Dat meldt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland.

Waterstof blijkt sleutel tot minder CO2-uitstoot

Jörg Gigler, directeur van TKI Nieuw Gas, kijkt uit naar de plannen: "Waterstof is de sleuteltechnologie voor minder CO2-uitstoot." Het TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, ondersteunt de regeling Waterstof. Deze moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Waterstof staat in het Klimaatakkoord als belangrijk alternatief voor fossiele brandstof.

Waterstof: een klimaatneutrale grondstof

Binnen de TKI onderzocht Gigler al eerder het potentieel van waterstof voor de Routekaart Waterstof. Waterstof voegt een extra element toe in de energietransitie. Elektriciteit uit zon en wind kan namelijk in waterstof worden opgeslagen en vervolgens worden getransporteerd via het gasleidingennetwerk. Bovendien is waterstof zowel een klimaatneutrale brandstof als grondstof.

Economisch interessant

Gigler ziet waterstof als één van de alternatieven om de energietransitie te laten slagen: "Ons land leent zich uitstekend voor waterstof, omdat we veel industrie hebben en steeds meer windmolens op zee." Bovendien is waterstof economisch interessant. Kennisintensief Nederland kan volgens hem koploper worden in de productie, het transport en de toepassing van waterstof.

Minder CO2-uitstoot

Waterstof wordt al veel in de industrie toegepast - tot nu toe vrijwel altijd op fossiele basis. Gigler: "Met groene waterstofproductie, waarbij duurzame energie wordt benut om waterstof te produceren, kunnen we dit langzaam maar zeker duurzaam maken. Dat helpt de industrie om te verduurzamen en aan onze klimaatopgave te voldoen."

Toekomstplannen

Gigler: "Ik hoop dat Nederland over enkele jaren de goede technologieconcepten en de samenwerkingsverbanden heeft. Daarnaast willen we dat projecten ook naar de maatschappelijke kant van waterstof kijken. Demonstratieprojecten bieden daarbij de mogelijkheid om burgers te informeren."

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!