Wegens succes opnieuw verlengd: 65 extra Startersbeurzen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: AgriFood Capital

Noordoost Brabant Werkt! stelt 65 nieuwe Startersbeurzen ter beschikking. De Startersbeurs geeft afgestudeerde jongeren die na hun opleiding geen baan kunnen vinden de kans om werkervaring op te doen.

Wegens succes opnieuw verlengd: 65 extra Startersbeurzen

In de afgelopen 1,5 jaar zijn er al 250 beurzen uitgegeven. Meer dan de helft van deze starters krijgt vervolgens een arbeidscontract aangeboden. De Startersbeurs is een succesvol instrument in de aanpak van de jeugdwerkloosheid voor hoogopgeleide jongeren.

In Noordoost-Brabant zijn momenteel ruim 2.300 jongeren op zoek naar werk. Eén van de instrumenten om deze jongeren aan werk te helpen, is de Startersbeurs. Sinds de introductie in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant hebben al 250 starters uit de regio een Startersbeurs ontvangen.

Meer kans op de arbeidsmarkt

Met een Startersbeurs doen jonge starters gedurende zes maanden werkervaring op in het bedrijfsleven. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die aansluiten bij het opleidingsniveau én die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt. Zo vergroten zij hun kansen op een baan en een goede toekomst. Uit een regionale analyse blijkt dat meer dan de helft van de starters met een Startersbeurs vervolgens een contract krijgt aangeboden bij het leerbedrijf of elders.

Werkgevers krijgen via de Startersbeurs de kans om op een laagdrempelige manier jong, gediplomeerd en gemotiveerd personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf. Zij krijgen hiervoor een speciale subsidie. De regio Noordoost-Brabant betaalt deze 65 nieuwe beurzen uit middelen van alle 18 gemeenten uit de arbeidsmarktregio en Europese middelen (ESF).

Startersbeurs aanvragen

De nieuwe Startersbeurzen kunnen worden aangevraagd via de website www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant. De beurs is bedoeld voor jongeren woonachtig in de regio Noordoost-Brabant. Op de website staat vermeld hoeveel beurzen er per gemeente beschikbaar zijn.

Noordoost Brabant Werkt!

De Startersbeurs is één van de instrumenten uit het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!. Met dit programma maken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zich binnen AgriFood Capital samen sterk voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Tot het programma horen o.a. de aanpak van de jeugdwerkloosheid, het gezamenlijk opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal en het opzetten van een efficiënt HRM-netwerk.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!