Wergevers willen politieke aandacht voor lokaal bedrijfsleven

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: MKB Nederland

De Gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2014 gehouden worden, zijn een belangrijk moment om het belang van het bedrijfsleven bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen.

Wergevers willen politieke aandacht voor lokaal bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de gemeente en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centrum en sponsoren in vele opzichten lokale initiatieven. In de huidige tijd van economische neergang hebben ondernemers het moeilijk, staat de werkgelegenheid onder druk en komen bedrijfspanden leeg te staan.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Naast de hervormingen die ons land nu doorvoert, vraagt herstel van de economie bovenal (nieuw) ondernemerschap en groei. Alleen ondernemerschap kan oplossingen bedenken, innovaties losmaken en zo bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en een leefbare samenleving. Het bedrijfsleven staat daarvoor aan de lat en moet daartoe de mogelijkheden worden geboden én uitgedaagd. Ondernemers moeten op de overheid kunnen rekenen in tijden van crisis, ook lokaal. Regulier overleg tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven is hiertoe noodzakelijk, maar niet voldoende. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en het tij te keren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen.

In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen-2014 hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een lokale groeiagenda opgesteld met daarin de belangrijkste ondernemersthema’s voor een sterke lokale economie.

De Top 10 van onze lokale groeiagenda omvat:

 1. Behoud investeringsruimte voor bouw en woningmarkt
 2. Houd lokale lasten voor het bedrijfsleven in toom
 3. Winkelleegstand terugdringen en vermijden
 4. Milieu, ruimte en nadeelcompensatie
 5. Pak lokale regeldruk aan en verbeter de dienstverlening
 6. Arbeidsmarkt en re-integratie
 7. Decentralisaties in de zorg
 8. Besteed uit en besteed mkb-vriendelijk aan
 9. Veilig ondernemen
 10. Ondernemingsfonds: BIZ
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!