Werkbedrijf Twente gelooft in sociaal ondernemerschap Twente

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW Midden

Werkgevers, vakbonden en overheid zetten zich de komende jaren gezamenlijk extra in voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen creëren zij, conform de banenafspraak uit het sociaal akkoord, tot en met 2026 125.000 garantiebanen in Nederland.

Werkbedrijf Twente gelooft in sociaal ondernemerschap Twente

Voor Twente gaat het om 790 banen tot en met 2016. Hoe zij dit gezamenlijk gaan aanpakken, leggen de partners vrijdag 12 december vast in de samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf Twente.

Binnen Werkbedrijf Twente maken de veertien Twentse gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken om tot dit resultaat te komen. Werkbedrijf Twente wordt gevormd door de volgende partners: FNV, CNV, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en de veertien Twentse gemeenten en UWV.

Afspraken over werkgeversbenadering en instrumenten

Inwoners die zonder ondersteuning of begeleiding niet kunnen werken, en na 1 januari 2015 vragen om ondersteuning bij het zoeken van een baan, vallen per 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Participatie betekent meedoen. Dit gebeurt bij voorkeur in een normale baan bij een werkgever. Gemeenten voeren de nieuwe wet uit. Binnen Werkbedrijf Twente maken de veertien Twentse gemeenten, de sociale partners en UWV afspraken over een gezamenlijke, regionale werkgeversbenadering met een uniforme werkgeversdienstverlening.

Ze doen daarbij een beroep op alle Twentse bedrijven in alle sectoren en branches om de beoogde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren. Om werkgevers daarbij te helpen, komt een basispakket aan ondersteunende instrumenten beschikbaar zoals werkplekaanpassingen, begeleiding op de werkplek en no risk-polissen. Wajongers, mensen op de wachtlijst van de Wsw en jongeren vanuit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs komen als eerste in aanmerking voor de garantiebanen.

Patrick Welman, voorzitter Werkbedrijf Twente: “De veranderingen die door de nieuwe Participatiewet op inwoners, de overheid en werkgevers afkomen, vragen om vertrouwen en durf. Het creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking is een vraagstuk dat alleen in gezamenlijkheid een succes kan worden. In Twente kunnen we gelukkig zeggen dat we nog voor elkaar klaarstaan en dat we voor elkaar zorgen. Met vertrouwen zie ik de samenwerking binnen Werkbedrijf Twente tegemoet.”

Werkplein Twente als uitvoeringsplatform

Onder de vlag van Werkplein Twente krijgen de gemaakte afspraken in Werkbedrijf Twente concreet vorm. Werkplein Twente, het samenwerkingsverband tussen gemeenten en UWV, werkt aan een optimale match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Twente. Dit geldt ook voor de garantiebanen en de doelgroep personen met een arbeidsbeperking.

 

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!