Werken aan bereikbaarheid

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: VNO-NCW Midden

Twente Mobiel, Samen Slim Werken neemt het voortouw

Werken aan bereikbaarheid


De files in Nederland kosten miljarden euro’s, veel tijdverlies en ergernis. We hebben allemaal belang bij een betere mobiliteit en bereikbaarheid. In Twente komt de bereikbaarheid meer en meer onder druk te staan. Met nieuw asfalt uitrollen alleen, komen we er niet. Als er niets gedaan wordt, slipt Twente langzaam maar zeker dicht. Het bedrijfsleven en de overheden gaan juist nu werken aan een toekomstbestendige bereikbaarheid van Twente.

Een aantal toonaangevende Twentse werkgevers heeft samen met de overheden, VNO-NCW Twente, Kamer van Koophandel, MKB-Twente en de ANWB, het initiatief genomen om samen met hun medewerkers de verkeersdrukte te lijf te gaan. Hiervoor is een overeenkomst getekend: Twente Mobiel, Samen Slim Werken. Met elkaar zijn afspraken gemaakt over acties ter verbetering van de bereikbaarheid in Twente. Met dit project heeft Twente regionaal ook een doelstelling: afname van het aantal autokilometers in de spits (07.00-09.00 uur en 16.00-19.00 uur) met gemiddeld 5% rond het jaar 2012.

Mobiliteitsmakelaar
De uitvoering van het initiatief Twente Mobiel, Samen Slim Werken ligt in handen van de mobiliteitsmakelaar, Rob Soeters, en zijn team. Rob Soeters zal samen met werkgevers op zoek gaan naar nieuwe kansen op het gebied van mobiliteitsmanagement: slimme (snelle, betrouwbare, goedkope, gezonde) manieren van reizen of niet reizen (telewerken). Ook zal hij vraag en aanbod van respectievelijk bedrijfsleven en overheden (en vice versa) bij elkaar brengen. Kortom, de makelaar van mobiliteit.

Bewuster omgaan met mobiliteit
Werkgevers hebben belang bij een goede bereikbaarheid voor haar werknemers, bezoekers en leveranciers. Ook kosten, imago en de wensen van werknemers maken dat werkgevers mobiliteit op de agenda zetten. Werknemers hebben meer en meer behoefte aan nieuwe manieren van werken, zoals telewerken en flexibele werktijden. Belangrijk is echter dat men bewuster omgaat met mobiliteit. Reizigers hebben vaak meerdere alternatieven voor het reizen. Soms kunnen combinaties van vervoersmiddelen (bijvoorbeeld eerst met de auto, daarna met de trein) een uitstekende oplossing zijn om de drukte in het verkeer en de bijbehorende ergernis te vermijden.

Website
Op de website van Twente Mobiel worden de alternatieven al op een rijtje gezet (www.twentemobiel.nl). De site is 9 februari 2010 live gegaan en moet reizigers prikkelen om gebruik te maken van andere reismogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer. De website biedt actuele informatie over het project Twente Mobiel en de bereikbaarheid in Twente. Werkgevers worden geïnformeerd over de meerwaarde van mobiliteitsmanagement en voor reizigers is er een overzicht van actuele reisinformatie.

Deze week valt bij alle huishoudens in Twente de mobiliteitskrant ‘Wijs op reis in Twente’ op de deurmat. Ook in deze krant wordt aandacht geschonken aan Twente Mobiel, Samen Slim Werken. Twente Mobiel wil een duidelijk signaal afgeven dat het Twentse bedrijfsleven en de overheden zich inzetten voor de bereikbaarheid van én in de regio. Zij realiseren zich dat de verbetering ervan in economisch opzicht een absolute must is.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!