Werkgelegenheid economie en logistiek groeit in regio Rivierenland

  • Technologie
  • Bron: Regio Rivierenland

Het gaat goed met de werkgelegenheid op het gebied van economie en logistiek in de regio Rivierenland. De eerste uitkomsten van het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek laten zien dat in vergelijking tot het jaar ervoor zowel het aantal bedrijven als het aantal banen is toegenomen.

Werkgelegenheid economie en logistiek groeit in regio Rivierenland

Grootschalig onderzoek door gemeenten en provincie

De werkgelegenheidsenquête (PWE) is een onderzoek dat gemeenten en provincie uitvoeren naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid>. De kracht van deze samenwerking is dat met behulp van de PWE inzicht verkegen wordt in de aard, locatie en ontwikkelingen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio. Een jaarlijks onderzoek onder bedrijven en instellingen in heel Gelderland levert de benodigde informatie. Alle bedrijven met vijf of meer werkzame personen worden benaderd, en kleinere bedrijven steekproefsgewijs.

Resultaten te vinden in Regiobarometer

De nieuwe resultaten zullen worden opgenomen in de Regiobarometer. Dit is een handige tool waarmee u in één oogopslag inzicht in de trends en ontwikkelingen van de thema's krijgt die in regio Rivierenland spelen.

Overige speerpunten

De groei gaat op voor het speerpunt Logistiek en Economie. De werkgelegenheid binnen het speerpunt Agribusiness neemt helaas af. De exacte cijfers voor het speerpunt Recreatie en Toerisme zijn nog niet bekend, maar wel blijkt uit de PWE-resultaten dat de werkgelegenheid in de horeca toeneemt. Meer informatie hierover volgt later.

Meer informatie over de gehele PWE-Gelderland.

Meer informatie over FruitDelta Rivierenland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!