Werkgelegenheid Tilburg in de lift

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Tilburg

Het aantal banen in Tilburg is tussen april 2010 en april 2011 met bijna 1000 banen toegenomen. De grootste stijging van werkgelegenheid vindt plaats in de sectoren vervoer -en opslag en gezondheids- en welzijnszorg.

Werkgelegenheid Tilburg in de lift

Dit blijkt uit gegevens van het bedrijvenregister waarin de werkgelegenheidscijfers van Nederlandse gemeenten worden samengebracht

Wethouder Erik de Ridder: "De Tilburgse economie is gezond en groeit. Het stimuleren van werkgelegenheid staat hoog op de agenda, want werk is de basis voor sociale stijging. Het stelt mensen in staat te voorzien in hun eigen onderhoud en dat van hun familie. Daarom hebben wij in het coalitieakkoord opgenomen dat er 5000 nieuwe banen moeten worden gecreëerd. Deze score van bijna 1000 nieuwe banen in een economisch lastige tijd is dus een mooie opsteker en goede stap in de richting van deze ambitie."
Gezondheidszorg

De toename van het aantal banen in de gezondheidszorg is vooral toe te schrijven aan de groei van arbeidsplaatsen in verzorgingstehuizen en de kinderopvang. Sinds 2005 is de gezondheids- en welzijnszorg de grootste werkgelegenheidsverschaffer in Tilburg.
De gezondheids- & welzijnszorg, de groot- en detailhandel en de industrie zijn de drie sectoren die het grootste aandeel in de werkgelegenheid hebben. Samen zijn deze sectoren goed voor bijna de helft van de werkgelegenheid (47%). De zakelijke dienstverlening komt in Tilburg op de vierde plaats als het gaat om het aandeel in de totale werkgelegenheid, op de voet gevolgd door de sector onderwijs.
Midden-Brabant

In heel Midden-Brabant is de werkgelegenheid tussen april 2010 en april 2011 gestegen met 2.500 banen (+1,3%), waarvan Tilburg er bijna 1000 voor zijn rekening heeft genomen. In Oisterwijk nam het aantal banen toe met 570 (+5,3%), in Waalwijk met 580 (+2,2%), in Loon op Zand met 260 (+3,0%) en in Hilvarenbeek met 180 (+3,2%). In de gemeenten Dongen, Goirle en Gilze en Rijen bleef het aantal banen nagenoeg constant.
Enquête

In het Vestigingenregister, bedrijvenregister, worden de werkgelegenheidscijfers van Nederlandse gemeenten samengebracht. Eén keer per jaar (in april) wordt een enquête uitgezet onder bedrijven en instellingen in alle gemeenten in Nederland om het Vestigingenregister te actualiseren. De resultaten van dit Vestigingenregister komen in november van elk jaar beschikbaar. Voor heel Nederland worden deze gegevens (over vestigingen en werkgelegenheid) samengebracht in de (LISA-)database.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!