Werkgelegenheid West-Brabant in 2018 gegroeid met 1,5%

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

De werkgelegenheid in de regio West-Brabant is in 2018 met 1,5% gegroeid. Dat blijkt uit de atlas ‘bedrijven en werkgelegenheid’ van de provincie Noord-Brabant. Op 1 april 2018 stonden er maar liefst 335.800 banen op de teller en werden er zo’n 64.500 vestigingen geteld.

Werkgelegenheid West-Brabant in 2018 gegroeid met 1,5%

De grootste groei in werkgelegenheid in 2018 is zichtbaar in de sectoren zakelijke dienstverlening (4,9%), Bouwnijverheid (3,7%), Groothandel (2,9%) en Nutsbedrijven (2,6%). In de sectoren Openbaar bestuur en overheid en Verhuur van en handel in onroerend goed was daarentegen sprake van een lichte daling.

Grootste werkgevers in West-Brabant

De sectoren die de grootste bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in West-Brabant blijven gelijk. Net als in voorgaande jaren biedt de Gezondheids- en welzijnszorg de meeste banen. In totaal werkten er op 1 april 2018 bijna 49.000 mensen in deze sector, wat goed is voor 14,5% van de totale werkgelegenheid. Op de tweede en derde plaats staan de sectoren Industrie (circa 43.000 werknemers, 12,8% van de totale werkgelegenheid) en Detailhandel (ruim 40.000 werknemers, 12,1 %van de totale werkgelegenheid).

Aantal uitzendbanen stabiliseert

De sterke stijging van het aantal uitzendbanen in voorgaande jaren is in 2018 tot een halt gekomen. Met ruim 16.000 banen is de stijging ten opzichte van 2017 slechts 1%. Een gegeven dat in schril contrast staat in vergelijking tot de stijgingen in de jaren 2017 (16,1%) en 2016 (15,5%).

Inzicht in de economische groei

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft onderzoeksbureau ETIL dit jaar de werkgelegenheidsenquête uitgevoerd voor de regio West-Brabant. “Door de werkgelegenheidsenquête hebben we niet alleen regionaal een ijkpunt om beleid te maken, maar heeft ook iedere afzonderlijke  West-Brabantse gemeente inzicht in de economische groei.” aldus Thomas Zwiers, voorzitter Commissie van advies Regio West-Brabant. Deze informatie is nodig om gericht werkgelegenheidsbeleid te kunnen maken, maar is ook interessant voor bijvoorbeeld bedrijven en starters die zich willen vestigen in de regio. 

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!