Werkgelegenheid West-Brabant met 2% gedaald

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio West-Brabant

In opdracht van de 18 samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) is door de afdeling Onderzoek & Informatie van gemeente Breda, de jaarlijkse Werkgelegenheidsenquête uitgevoerd.

Werkgelegenheid West-Brabant met 2% gedaald

Doel van de enquête is om een goed beeld te krijgen van de werkgelegenheid in de regio, zodat met die gegevens door de gemeenten en regio een gericht werkgelegenheidsbeleid kan worden gevoerd. De resultaten van deze enquête zijn gepresenteerd in een rapportage. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen uit dat rapport beschreven.
 
Het totale aantal banen in de regio bedraagt iets meer dan 330.000 (peildatum 1 april 2012). Dat is een daling van ruim 7.600 banen, ofwel 2,3 % ten opzichte van 2011. Landelijk bedraagt de terugloop van het aantal banen in dezelfde periode 0,7 % (Bron: CBS). Ruim 65% van het totale aantal banen is te vinden in Breda, en de vier BERM gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk.

De grootste daling heeft plaatsgevonden in de industrie, direct gevolgd door de horeca, de landbouw en de bouwnijverheid.
 
Het aantal vestigingen is met 2% toegenomen, waardoor er momenteel in de regio ruim 54.000 vestigingen actief zijn. Deze toename wordt uitsluitend veroorzaakt door de stijging van het aantal eenpersoonsbedrijven (+6%) . In bedrijven in de overige grootteklassen daalt het aantal banen.

Tot 2012 was de industrie de grootste werkgelegenheidssector in West-Brabant. In 2012 is met 49.350 banen voor het eerst de werkgelegenheid in de gezondheids- en welzijnszorg het grootst. De industrie is in 2012 de op één-na-grootste sector met 49.290 personen.

In 2012 is het aantal openstaande vacatures fors afgenomen, van 4.900 in 2011 naar 3.810 in 2012. Het aantal vacatures is – ondanks de forse daling – nog altijd het grootste in de sectoren handel en reparatie en industrie.

Alle resultaten uit het onderzoek zijn te vinden in het volledige rapport, het tabellenboek en de factsheets per gemeente.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!