home » nieuws »

Werkgevers blij met aanpak kabinet om jeugd te verleiden voor techniek

  • Bron: MKB Nederland

Jongeren moeten ervan overtuigd worden dat een carrière in de techniek toekomst heeft. Samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen start het kabinet een charmeoffensief om de toekomstige tekorten aan bètatechnici terug te dringen.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd met de stappen die het kabinet gaat nemen. Zij missen in de aanpak wel een verplicht meldpunt voor scholen die technische studierichting willen sluiten.

Tekort technici

Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Tegelijk gaan veel technici binnenkort met pensioen. Vanaf 2016 ontstaat een tekort van 170 000 technici, zoals dakdekkers, bankwerkers en storingmonteurs. Er moeten dus meer en betere bèta- en technologiegediplomeerden komen, stellen de negen topsectoren in het Masterplan Bèta en Technologie.

Aanpak kabinet

In een reactie op dit advies stelt het kabinet voor om meer voorlichting te geven op scholen over de carrièremogelijkheden binnen de ( bèta-) techniek. Techniek heeft vaak een onterecht imago, stelt minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs.
Daarnaast zal volgens het kabinet gewerkt worden aan professionalisering van docenten, die over up-to-date kennis van de beroepspraktijk moeten beschikken. De ondernemingsorganisaties zijn blij dat het techniekonderwijs beter en aantrekkelijker wordt door vernieuwende vormen van technisch onderwijs aan te bieden, zoals de vakmanschapsroute en de technologieroute.

Samenwerking bedrijfsleven

Om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, zal de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen worden vergroot. En het studievoorlichting voor studenten wordt verbeterd. Ook wordt ingezet op versterking van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. In het kader van de profilering van het aanbod aan mbo- en hbo-opleidingen wordt er 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Centres of Expertise (hbo) en Centra voor Innovatief vakmanschap (mbo).

Meldpunt

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat scholen bij een meldpunt verplicht moeten aangeven als zij een technische afdeling/studierichting willen sluiten. Volgens de ondernemingsorganisaties schrappen veel VMBO-instellingen techniekopleidingen zonder dat zij dat van elkaar weten. Het gevolg is dat er in verschillende regio’s totaal geen aanbod meer is van een bepaalde opleiding. Zonder meldpunt kunnen branches niet tijdig ingrijpen.

Cito-toets

In de Cito-toets zouden ook praktische vaardigheden van leerlingen gemeten moeten worden, aldus de ondernemingsorganisaties. Nu is dat alleen cognitieve kennis. Kinderen die handig zijn, hebben vaak een negatieve score. Daarmee is ook het VMBO al onterecht veroordeeld, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!