Werkgevers blij met verruiming staatssteun mkb door Brussel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Europese Commissie de mogelijkheden om kleine en middelgrote bedrijven te steunen met overheidsgeld gaat verruimen.

Werkgevers blij met verruiming staatssteun mkb door Brussel

Daarmee worden private investeerders sneller over de streep getrokken om mee te doen. De ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om de financieringsmaatregelen, die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, nu snel te gaan uitvoeren.

Oproep kabinet

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het verruimen van risicokapitaal vooral belangrijk voor innovatieve ondernemingen en starters. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd op het gebied van het MKB-innovatiefonds, de co-financieringsfaciliteit voor business angels en de groeifaciliteit (een garantie op investeringen door participatiemaatschappijen).

Nieuwe financieringsinitiatieven hard nodig

Dat is echter niet genoeg om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven investeringen kan financieren als de economie weer aantrekt, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Nieuwe initiatieven om institutioneel belegd (pensioen)vermogen te verbinden aan hypothecaire financiering, langlopende financiering en bedrijfsfinanciering zijn hard nodig. Ook moeten de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) en de Nationale Hypotheekinstelling (NHI) snel van start gaan. De ondernemersorganisaties vinden verder dat mkb-kredieten meer in beeld moeten komen bij institutionele beleggers.

Nieuwe richtlijnen

De mogelijkheden tot staatssteun in de vorm van onder andere leningen en garanties worden met ingang van 1 juli verruimd. Ook beursgenoteerde ondernemingen met minder dan 500 werknemers komen eerder in aanmerking voor overheidssteun. Voor innovatieve bedrijven waar minstens 10 procent van de totale kosten opgaat aan onderzoek en ontwikkeling, ligt die bovengrens bij 1500 werknemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!