Werkgevers geven ‘Estafettestokje’ door voor inzet stageplaatsen Stedendriehoek

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO NCW

Werkgevers in de Stedendriehoek zetten zich in voor werkgelegenheid onder jongeren. Dit is het doel van ‘Het Estafettestokje’, waarvan het eerste exemplaar op maandagavond 13 december werd uitgereikt aan Omnisport Apeldoorn.

Deze ludieke actie van werkgevers vraagt aandacht voor een nijpend probleem. Tijdens de bijeenkomst in Orpheus over de aanpak van jeugdwerkloosheid bleek dat het aantal jongeren dat momenteel zonder werk of stageplaats zit groeiende is. Het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Stedendriehoek hebben initiatief genomen om hier wat aan te doen. Naast de introductie van de jongerenvoucher, is er dus ook het zogenaamde ‘Estafettestokje’. Peter Bourgonje kreeg uit handen van Dries Crama en Piet de Noord namens het OPS en ROC Aventus het eerste stokje uitgereikt.

‘Estafettestokje’ klaar voor de werkgever

Werkgevers werken met man en macht om jongeren te behouden voor de arbeidsmarkt. Door middel van ‘Het Estafettestokje’ worden bedrijven die goede initiatieven hebben om jongeren in deze tijd actief te houden op de arbeidsmarkt in het zonnetje gezet. Initiatiefnemer is het Ondernemersplatform Stedendriehoek, bestaande uit VNO-NCW Stedendriehoek, MKB Stedendriehoek, de Kamer van Koophandel en de diverse bedrijvenkringen. In samenwerking met de onderwijsinstellingen ROC Aventus en Saxion Hogescholen en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) in de Stedendriehoek zorgen zij ervoor dat eens in de twee maanden het stokje wordt doorgegeven van werkgever naar werkgever, om zo de problematiek aan te pakken en onder de aandacht te brengen.  Mooie voorbeelden van duurzame initiatieven om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken krijgen hiermee de aandacht die ze verdienen.

Leren op de werkvloer

Omnisport Apeldoorn krijgt het stokje vanwege alle verbindingen die het bedrijf weet te leggen met studenten van ROC Aventus. Toptalenten die bij ROC Aventus studie en sport combineren, trainen in de wieler- en atletiekhal van het Omnisport Apeldoorn. Bovendien sporten elk uur nog eens tachtig tot honderd studenten in de topsporthal. Maar er is meer, vertelde Peter Bourgonje van Omnisport Apeldoorn tijdens de bijeenkomst in Orpheus. Studenten leren de fijne kneepjes van hun toekomstige vak tijdens verschillende stages in het bedrijf. “Wij willen jongeren laten leren in ons bedrijf. Zo investeren we in toekomstig personeel, brengen wij onze accommodatie op een andere wijze onder de aandacht en vergroten we de betrokkenheid bij Omnis¬port Apeldoorn in de regio.”

Stageplaatsen

Door de kredietcrisis kampen sommige bedrijven met grote omzetverliezen, met grote gevolgen voor het stagenetwerk. Bedrijven kunnen geen of minder stageplaatsen beschikbaar stellen voor het volgend schooljaar, waardoor leerlingen hun gestarte opleiding niet kunnen afmaken. Het tekort aan vakkrachten zou onafhankelijk van de conjunctuur moeten zijn , zeker gezien de toekomende vergrijzing in het bedrijfsleven. In de komende jaren stromen tal van oudere vakkrachten uit naar hun (pre)pensioen en er is nu al onvoldoende vervanging. De studenten die over vier jaar hun MBO/HBO opleiding afronden zijn hard nodig. Met ‘Het Estafettestokje’ tonen werkgevers hun inzet om jongeren op de arbeidsmarkt. Bedrijven die hun initiatieven ook willen tonen kunnen zich vanaf 1 januari 2010 melden via www.rpastedendriehoek.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek of via (055) 5222606

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!