Werkgevers halen eerste deel Banenafspraak

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW Midden

In 2015 zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is fors boven het afgesproken aantal uit de Banenafspraak van 6.000 in 2015. Werkgevers in de marktsector namen er daarvan maar liefst 15.604 voor hun rekening.

Werkgevers halen eerste deel Banenafspraak

Aart van der Gaag, commissaris van het project 'Op naar de 100.000 banen': "Dat we dat afgesproken aantal zouden halen, komt niet als een verrassing. Maar dat zó veel meer werkgevers nieuwe collega's met een beperking hebben aangenomen is geweldig! We zijn zeker op de goede weg, maar we moeten ons blijven inspannen om te zorgen dat ook de resterende 84.400 plaatsen er uiterlijk in 2026 komen. Dat lukt alleen als de regelingen voor werkgevers eenvoudiger worden. Er is bijvoorbeeld behoefte aan goede afspraken over inkoop."

Uitvoering blijven vereenvoudigen

Het project 'Op naar de 100.000 banen' en de initiatiefnemers VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zetten zich dan ook voortdurend in om regelgeving en uitvoering eenvoudiger en praktischer te krijgen. Aart van der Gaag: "Gelukkig staat staatssecretaris Klijnsma open voor suggesties van werkgevers. In de afgelopen maanden is de uitvoering van de Participatiewet op punten al versoepeld, ook is sinds kort de loonwaardemeting eenvoudiger en komen binnenkort de leerlingen van praktijkscholen net als leerlingen van speciaal onderwijs direct in het doelgroepregister. Waar werkgevers met smart op wachten is een goede regeling voor inkoop van diensten. Inkoop zou mee moeten tellen voor het quotum bij de inkopende werkgever als het werk gedaan wordt door iemand met een arbeidsbeperking. Daarnaast moeten we ook naar de lange termijn kijken: regelingen als loonkostensubsidie en no-riskpolis voor ziekte structureel en uniform maken helpt werkgevers over de drempel."

Kandidaten in beeld

Een ander belangrijk signaal vanuit werkgevers is dat kandidaten voor vacatures nog onvoldoende in beeld zijn. "Er zijn steeds meer Wajongers zichtbaar, maar de doelgroep van de Banenafspraak is veel breder," stelt Van der Gaag. Om werkgevers goed te kunnen helpen en de kans op een match te vergroten, moet het uitgangspunt zijn om talenten en competenties in beeld te brengen, en niet alleen de beperkingen. Volgens afspraak met het ministerie van SZW zouden er dit jaar 57.500 kandidaten in beeld moeten zijn. De Kandidatenverkenner Banenafspraak die het UWV dit najaar zal lanceren voor alle werkgevers kan daaraan bijdragen.

Over 'Op naar de 100.000 banen'

Werkgevers, werknemers en overheid spraken in het Sociaal Akkoord van 2013 af tot 2026 125.000 banen te creëren voor mensen met een beperking. Dit heet de Banenafspraak. Bedrijven in de marktsector moeten voor 100.000 van deze banen zorgen. Het project ‘Op naar de 100.000 banen’ informeert werkgevers in de marktsector over de Banenafspraak, en enthousiasmeert hen om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Initiatiefnemers zijn de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, boegbeeld is Aart van der Gaag.

Ook in het werkgebied van VNO-NCW Midden zien we steeds meer werkgevers enthousiast worden en invulling geven aan de Banenafspraak. Nu de eerste stap van de vastgestelde doelstelling is behaald gaan we vanuit VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden actief met onze inspanningen verder om werkgevers te informeren en te enthousiasmeren. Op naar 100.000 banen!

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!