Werkgevers: ‘Help geboycotte ondernemers’

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: MKB Nederland

De overheid moet snel maatregelen nemen om de schade te beperken voor ondernemers die slachtoffer worden van disproportionele gevolgen van de Russische boycot. Dat vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en landbouworganisatie LTO.

Werkgevers: ‘Help geboycotte ondernemers’

De ondernemersorganisaties schat dat de totale economische schade van de boycot kan oplopen tot 1,5 miljard euro.

Maatregelen

De ondernemingsorganisaties willen dat Nederland maatregelen neemt om een overvloed van fruit op de markt tegen te gaan. Dat kan door gebruik te maken van de crisismogelijkheid die de Europese wetgeving voor groenten en fruit biedt. Daarnaast moet in Europees verband worden gekeken naar andere steunmogelijkheden waarvoor eventuele ontheffing van de mededingingsregels nodig is.

Schadevergoeding

Telers vrezen dat de overcapaciteit in de EU als gevolg van de boycot zo hoog zal zijn dat hun inkomen verdampt. Omdat het gaat om verse waar, die niet houdbaar is in afwachting van betere tijden, is de meest effectieve manier om dat tegen te gaan volgens de drie organisaties om niet meer te oogsten of het overtollig aanbod uit de markt te nemen. Boeren moeten dan wel een schadevergoeding krijgen.

Flankerend beleid

Naast de maatregelen om de acute problemen voor de groente- en fruitsector te verlichten, zou het kabinet ook na moeten denken aan flankerend beleid om de gevolgen van de boycot dragelijk te maken. De ondernemingsorganisaties denken bijvoorbeeld aan het verstrekken van overbruggingskredieten en wellicht een deeltijd-WW voor bedrijven die daar behoefte aan hebben.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!