Werkgevers: Inzetbaarheid juist belangrijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW herkennen zich niet in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het Planbureau investeren werkgevers steeds minder in hun personeel. Beide ondernemingsorganisaties vinden dat beeld achterhaald.

Werkgevers: Inzetbaarheid juist belangrijk

Het aantal cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid groeit zelfs, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het grootste manco van het rapport is dat de gegevens niet up to date zijn, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het onderzoek gaat van 2011 tot en met 2013. Werkgevers hebben volgens het SCP in die periode minder geïnvesteerd in opleiding van hun personeel, aan het werk helpen van ouderen en gehandicapten en het naar ander werk helpen van ontslagen werknemers. Dat was ook het gevolg van de slechte conjunctuur, zeggen de ondernemingsorganisaties. Bedrijven hebben op elke post en investering diep moeten snijden. Sinds 2007 zijn alle investeringen ver teruggezakt, dus mogelijk ook in scholing en dergelijke.

Ouderen

De beide organisaties herkennen zich wel in de problematiek dat werkgevers ouderen vaak te duur vinden. Maar daar wordt aan gewerkt in cao's, zeggen ze. Er is volgens hen bijvoorbeeld een omslag gekomen in het denken over demotie. Verder groeit sinds 2013 de bemoeienis van werkgevers voor arbeidsgehandicapten (het 100.000 banenplan uit 2013), 55-plussers en topvrouwen. Daarom is er nu ook reden voor optimisme, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!