Werkgevers: kanttekeningen bij CPB-raming sociaal akkoord

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich niet vinden in de analyse van het sociaal akkoord door het Centraal Planbureau. Die komt tot de conclusie dat de werkgelegenheid door het sociaal akkoord structureel met 0,3% zal dalen.

Werkgevers: kanttekeningen bij CPB-raming sociaal akkoord

Volgens de ondernemingsorganisaties is dat een gevolg van verkeerde aannames, met name over de effecten van de aanpassing van de WW. Zij wijzen erop dat het doel van de nieuwe WW juist is dat sociale partners mensen eerder van werk naar werk begeleiden. Daardoor moet een beroep op de WW juist voorkomen worden. Bovendien zullen de door het CPB berekende negatieve effecten van eventuele reparatie van de WW erg afhangen van de vorm waarin dat gebeurt en de wijze waarop de kosten ervan worden verdeeld.

Werk-naar-werk

Verder noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het jammer dat het CPB alle afspraken over van werk- naar-werk inspanningen buiten beschouwing hebben gelaten. Voor dit soort maatregelen zal de komende tijd 600 miljoen worden uitgetrokken, zo is afgesproken in het sociaal akkoord. Ook begrijpen ze niet dat de effecten van het ontslagrecht niet meegenomen zijn in de berekeningen van het CPB. Dit omdat die nog niet genoeg uitgewerkt zouden zijn. 'De afspraken zijn voor de kern van het ontslagsysteem volstrekt helder', aldus de werkgevers.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!