Werkgevers maken slechts beperkt gebruik van subsidieregelingen

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument voor de overheid bij het verwezenlijken van haar beleidsdoelen. Subsidieregelingen op het gebied van werk en inkomen maken hier een onderdeel van uit.

Werkgevers maken slechts beperkt gebruik van subsidieregelingen

Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden waarmee de personeelskosten kunnen worden verlaagd. Ook is het mogelijk om nieuwe werknemers op een fiscaal gefaciliteerde wijze in dienst te nemen.

In de praktijk blijkt echter dat veel werkgevers geen of slechts beperkt gebruik maken van deze subsidieregelingen. De reden hiervoor ligt in het feit dat men niet op de hoogte is van de mogelijkheden, of denkt dat men hiervoor niet in aanmerking komt. Jaarlijks worden ook nieuwe subsidiemogelijkheden gecreëerd. Zo is met de komst van de Participatiewet, die met ingang van 2015 van kracht is geworden, voor de werkgever de mogelijkheid gecreëerd om via gemeenten een loonkostensubsidie te ontvangen voor uitkeringsgerechtigde werknemers die zelfstandig niet het volledige minimumloon kunnen verdienen. In 2015 is verder een aantal bestaande subsidieregelingen verder aangepast. In dit schema is per specifieke doelgroep beknopt aangegeven welke subsidievormen in 2015 beschikbaar zijn. 

Meer informatie over subsidieregelingen

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de specialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO via telefoon (070) 338 08 08, of via alp@bdo.nl.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!