‘Werkgevers ontkennen stakingsrecht niet’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

De suggestie van de FNV dat de Nederlandse werkgeversorganisaties het recht om te staken zouden ontkennen is feitelijk onjuist.

‘Werkgevers ontkennen stakingsrecht niet’

MKB-Nederland en VNO-NCW erkennen dat het recht om te staken onderdeel is van evenwichtige arbeidsverhoudingen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag er bijvoorbeeld pas gestaakt worden als het uiterste is geprobeerd om er met onderhandelingen uit te komen. Ook mogen de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

Actie FNV

De FNV heeft aangekondigd woensdag actie te gaan voeren voor het stakingsrecht. De internationale actiedag is een reactie op een juridisch conflict in de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van werkgevers, werknemers en overheden. Het is daarbij de vraag of een onvoorwaardelijk recht om te staken is vastgelegd in een van de ILO-verdragen. Het conflict gaat niet over de erkenning van het recht om te staken als zodanig.

Goed overleg

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de internationale situatie in goed overleg binnen de ILO moet worden besproken. De internationale werkgeversorganisatie IOE heeft daarvoor constructieve voorstellen gedaan. Werkgevers, werknemers en overheden moeten gezamenlijk bespreken op welke wijze een recht om te staken via de ILO kan worden geregeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!