Werkgevers positief over inzet Wajongers

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Midden-Nederland

Werkgevers hebben oog voor wat Wajongers kunnen en zetten zich daadwerkelijk in om hen aan de slag te krijgen.

Werkgevers positief over inzet Wajongers

 
Dat zeggen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Vandaag praat de Tweede Kamer over de nieuwe wet Werken naar Vermogen (WWNV).

Het aantal CAO-afspraken over Wajongers is nog nooit zo hoog geweest: ruim één op de drie (36 procent) van de akkoorden kent in 2011 een afspraak. Dit was in 2010 nog 20 procent was. In 55 cao's is een afspraak gemaakt over stageplaatsen of werkplaatsen voor Wajongeren. Gemiddeld komen de afspraken neer op 1 werkplaats op 100 werknemers. MKB-Nederland en VNO-NCW verwachten dat toenemende schaarste op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing (nog) meer ruimte zal scheppen om Wajongers aan een baan te helpen.

Werkgevers zijn dus positief over de inzet van Wajongers, maar blijven wel realistisch. Het is ingewikkeld om hen naar een gewone baan te helpen. Om hun kansen te vergroten is een goede, niet-bureaucratische uitvoering nodig, met een belangrijke rol voor uitzendbureaus en UWV. Gemeenten (in regionale samenwerking) hebben een belangrijke functie door helder te maken wat Wajongers kunnen. Dat beeld ontbreekt tot nu toe.

De risico’s voor werkgevers moeten worden beperkt. Dat kan door loondispensatie, jobcoaching, subsidies voor werkplekaanpassingen en een ‘No riskpolis’ (geen werkgeversrisico bij ziekte). Een ruimere flexwet, met meer dan drie aaneensluitende contracten, helpt eveneens. De jobcoachregeling moet niet worden beperkt, want sommigen zullen altijd een jobcoach (of vorm van persoonlijke begeleiding) nodig hebben.

Werkgevers zijn tegen quota, streefcijfers of initiatieven voor ‘social return’. Een aanpak waarbij werkgevers worden gestimuleerd en ‘verleid’ tot het aannemen van Wajongers uit de nieuwe wet Werken naar Vermogen, is een betere aanpak. Quota en streefcijfers zijn in de praktijk onwerkbaar omdat niet ieder bedrijf en niet iedere sector iemand uit de WWNV zal kunnen plaatsen. Bovendien leidt dit allemaal tot stigmatisering van mensen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!