'Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW

De modernisering van de Ziektewet (BeZaVa) schiet zijn doel voorbij, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. In plaats dat de wet werkgevers prikkelt om ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen, maakt het hen kopschuw in hun personeelsbeleid.

'Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel'

Dat blijkt uit een enquête van Frank Cox (Rienks Arbodienst) in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, en een aantal brancheorganisaties. Volgens hen legt deze wet een te zware en onredelijke druk op werkgevers.

Slechte zaak

Ondernemers moeten sinds 1 januari 2014 extra premie betalen voor tijdelijke medewerkers die of ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de Ziektewet. Zo'n 70 procent van de ondernemers vindt dit een slechte zaak. Bij grotere bedrijven is dat zelfs 85 procent.
Bedrijven met meer dan 100 medewerkers betalen dit jaar een individueel bepaalde premie, op basis van het aantal zieken in 2012. Kleine bedrijven (tot 10 personen) krijgen een sectorbrede premie. En voor middelgrote ondernemingen wordt de premie deels individueel en deels sectorbreed berekend.

Verkeerde aannames

Volgens de ondernemingsorganisaties stoelt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verkeerde aannames. Het re-integratiebeleid met vaste medewerkers is succesvol, maar voor tijdelijk personeel is dat een heel ander verhaal. Re-integratie van ex-werknemers vindt per definitie plaats bij een andere werkgever. En dat werkt bij vast personeel ook niet goed, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Onrechtvaardig

Bovendien ervaren ondernemers het als zeer onrechtvaardig dat zij mensen die allang uit dienst zijn, nog jaren kunnen voelen in hun premie, in het ergste geval tot twaalf jaar, aldus de ondernemingsorganisaties. Hierdoor dreigen ondernemers (zo'n 70 procent van de mkb-bedrijven) kopschuw en risicomijdend te worden in hun personeelsbeleid. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland omdat de wet voor te grote onduidelijkheid zorgt bij ondernemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!