Werkgevers: 'Voorzichtig met Sociale Werkplaatsbedrijven'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Gemeenten moeten voorzichtig zijn met hun Sociale Werkplaatsbedrijven en een zorgvuldige afweging maken over de toekomst ervan. Die oproep doet Aart van der Gaag.

Werkgevers: 'Voorzichtig met Sociale Werkplaatsbedrijven'

Hij is het werkgeversboegbeeld van het 100.000-banenplan. De 'sociale werkplaatsen' zijn volgens hem nodig om van het banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking tot een succes te maken.

Participatiewet

Met de komst van de participatiewet verandert er veel, ook wat betreft de positie van de Sociale Werkplaatsbedrijven (SW-bedrijven). Veel gemeenten moeten nu beslissen of en hoe ze de rol zien van de SW-bedrijven in de nieuwe situatie. In diverse gemeenten dreigt de SW-voorziening gestopt te worden zonder dat helder is wat daar voor in de plaats komt, waarschuwt Van der Gaag.

SW-bedrijven

De sociale werkplaatsen vormen echter wel een belangrijke partner bij de invulling van het 100.000-banenplan, stelt hij. Deze 100.000 banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dat is een ambitieuze doelstelling, die waargemaakt kan worden als er ruimte komt voor alle partijen, zowel private als publieke intermediairs, om hierin een goede rol te kunnen spelen. Veel werkgevers willen immers wel, stlelt Van der Gaag. Maar het aanbod aan inzetbare mensen is vaak een knelpunt en bemiddeling is daarom van groot belang. Van der Gaag benadrukt dat naast de private partijen, de SW-bedrijven hier ook ervaren in zijn. Bijvoorbeeld via detacheringen.

Partners

De SW-bedrijven kunnen daarom dus één van de partners gaan worden van lokale werkgevers en overheden voor de invulling van de participatiewet. Een goed functionerende sociale werkplaats in de regio is daarmee van belang. 'Kijk goed naar de benodigde infrastructuur', luidt de oproep van Aart van der Gaag.

Aart van der Gaag

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen -met een grote afstand tot de arbeidsmarkt- werk te bieden. Voor dit project is Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!