Werkgevers willen aanvullende beurs voor techniekstudenten

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het eens met het omzetten van de basisbeurs voor studenten in een lening. Wel vinden zij dat de overheid techniekstudenten een aanvullende voorziening moeten treffen voor techniekstudenten die een meerjarige master willen volgen.

Werkgevers willen aanvullende beurs voor techniekstudenten

Omdat hun studie langer duurt, zouden zij een beurs voor één jaar moeten krijgen.

Naast bedrijfsbeurzen

De ondernemersorganisaties wijzen op onderzoek van ASML waaruit blijkt dat een derde van de bètastudenten na zijn bachelor overweegt te stoppen als de basisbeurs verdwijnt. In het kader van het Techniekpact krijgen talentvolle jonge technici als beurzen van bedrijven om hen door te laten studeren. De overheid zou daarop aan moeten sluiten.

Gemotiveerde studiekeuze

Door de basisbeurs te vervangen door een lening, worden studenten meer geprikkeld om een bewuste en gemotiveerde studiekeuze te maken, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Universiteiten en hogescholen moeten dan wel eerlijk zijn over de baan- en salarisperspectieven van studies. Het geld van de basisbeurs wordt bovendien gebruikt om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!