Werkgevers willen geen bezuiniging op praktijkleren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW verzetten zich tegen de bezuiniging op de subsidie voor leerwerkplaatsen. Bovendien vinden zij dat de nieuwe regeling voor te veel administratieve lasten zorgt en dat het subsidiegeld te laat wordt uitgekeerd.

Werkgevers willen geen bezuiniging op praktijkleren

Daardoor komen bedrijven in financiële problemen, schrijven de ondernemersorganisaties in een reactie op het voorstel van minister Bussemaker.

Jeugdwerkloosheid

In de Subsidieregeling Praktijkleren is de tegemoetkoming voor bedrijven gehalveerd tot 200 miljoen euro. MKB-Nederland en VNO-NCW begrijpen niet dat de minister daarvoor kiest in een tijd van toenemende jeugdwerkloosheid. Het budget zou in elk geval volgend jaar op peil moeten worden gehouden.

Niet achteraf

De ondernemersorganisaties verwachten daarnaast dat vooral opleidingsbedrijven en praktijkcentra in liquiditeitsproblemen zullen komen door de keuze om de subsidie pas achteraf toe te kennen aan de werkgever. Deze bedrijven en centra zijn opgezet als samenwerkingsverband van technische mkb-bedrijven, onder meer vanwege de hoge begeleidingsinzet. Maar ook voor mkb-bedrijven zelf zal een tegemoetkoming achteraf een grote drempel zijn.

Collectief aanvragen

Het moet ook mogelijk zijn om de regeling collectief aan te vragen via de opleidings- en ontwikkelingsfondsen, juist omdat de nieuwe regeling meer administratieve lasten kent voor individuele bedrijven. Daarnaast zouden ook ondernemers zonder personeel een beroep op de regeling moeten kunnen doen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!