Werkgevers willen kortere loondoorbetaling bij ziekte

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

De loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer moet terug van twee naar één jaar, waarbij de werkgever de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening neemt en de werknemer voor het tweede.

Werkgevers willen kortere loondoorbetaling bij ziekte

Dat is een van de voorstellen die MKB-Nederland en VNO-NCW doen in Kansrijk – de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb. Op maandag 9 februari overhandigt MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen de agenda aan minister-president Mark Rutte in de Markthal in Rotterdam.

Meer economische groei en banen vragen om meer mkb-ondernemerschap. Juist het mkb, vaak de kraamkamer van nieuwe ideeën en innovaties, heeft volop kansen én ambitie om te groeien. Nederland heeft echter een doorgroeiprobleem. Ondernemers lopen vast op een stapeling van regels, risico’s en lasten. In Kansrijk! doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten, onder meer op het gebied van ict, innovatie, internationalisering en financiering. De uitvoering van de agenda vraagt een gezamenlijk inzet van ondernemers zelf, van overheden en van politiek.

Ondernemers met personeel

Een belangrijke groeibreker voor het mkb zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van personeel. Veel risico’s liggen nu alleen op het bord van de ondernemer. Met name de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. Nergens anders ter wereld ligt dat risico voor twee jaar bij de werkgever. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de kleine bedrijven dit risico beperkt door sneller af te zien van het aannemen van personeel. De loondoorbetalingsplicht moet daarom terug van twee naar één jaar, waarbij de werkgever voor dat jaar een private verzekering afsluit waarvan de lasten worden gedeeld met de werknemer: het eerste half jaar is voor de werkgever, het tweede voor de werknemer. De werkgever moet overigens de mogelijkheid behouden van eigen risico dragen.

Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren. Verder moet het mes in het doorgeschoten aantal wettelijke verlofrechten en moet de transitievergoeding bij contractbeëindiging na twee jaar ziekte worden geschrapt. Ook de BeZaVa, de wet die werkgevers tevens verantwoordelijk maakt bij ziekte van tijdelijke krachten, zelfs als die al uit dienst zijn, moet zo snel mogelijk van tafel.

Kansen

De overheid moet een ondersteunende en stimulerende rol te spelen bij de kansen die er zijn. De overheid kan innovatie in het mkb bijvoorbeeld verder aanjagen door een herinvoering van de in 2013 geschrapte Innovatie-prestatiecontracten, door niet te bezuinigen op succesvolle regelingen als de WBSO, de RDA en de innovatiebox en door veel meer op te treden als launching customer. Export in het mkb kan worden bevorderd door goede en toegankelijke informatie via één digitaal loket, een effectief postennetwerk met oog voor het mkb en meer gerichte handelsmissies. De goede nieuwe initiatieven voor financiering van het mkb moeten worden versneld, want groei zonder externe financiering is vrijwel onmogelijk. Ook is er behoefte aan een nieuwe durfkapitaalregeling, want de inzet van privaat kapitaal blijft achter in ons land.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!