Werkgevers Zuidoost-Brabant kraken collegestandpunt over Ruit

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Werkgevers in Zuidoost-Brabant zijn verbijsterd dat het Eindhovens college ook het nieuwe provinciale plan voor de Ruit afwijst. Terwijl de hele regio in grote lijnen achter het plan staat en de onderzoeksconclusies die daartoe hebben geleid, schuift Eindhoven de feiten terzijde

Werkgevers Zuidoost-Brabant kraken collegestandpunt over Ruit

‘Eindhoven is even niet de slimste stad’, laat het bedrijfsleven weten in een gemeenschappelijke verklaring van de werkgeversvereniging BZW, de Eindhovensche Fabrikantenkring, verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN).  

De werkgevers vinden dat Eindhoven zich met haar halsstarrige houding isoleert: ‘Eindhoven wil een leidende rol spelen in de stedelijke ontwikkeling van Brainport. Maar als grootste SRE-gemeente negeert de stad de heldere onderzoeksconclusie dat de aanleg van de Ruit de regionale verkeersproblemen met zekerheid oplost.

In plaats daarvan vestigt het collegebestuur haar hoop op ‘slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen’, die zich nog maar in de toekomst moeten bewijzen en dus uiterst onzeker zijn. Dit is een bijzonder zwak vervolg van een discussie die al twintig jaar speelt.’ Volgens de werkgevers ontloopt Eindhoven haar regionale verantwoordelijkheid en ondermijnt de gemeente zichzelf als leider van Brainport. De Ruit om Eindhoven is goed voor de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid van de regio. 

Voordelen

Aan het nieuwe provinciale plan voor de Ruit is een gedegen studie voorafgegaan. De gekozen variant lost de verkeersproblemen op en levert de regio drie tot vier keer zoveel op als de kosten van de aanleg bedragen. Dit blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA), die de provincie Noord-Brabant op verzoek van de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren.

Deze variant, ‘Verkeersruit’ genoemd, houdt ook sterker rekening met de landschappelijke inpassing van het tracé, onder andere door de directe ligging ten zuiden van het Wilhelminakanaal, een brug over het Dommeldal en een aquaduct onder de kruising van de Zuid-Willemsvaart. Dit stemt de regionale werkgevers zeer tevreden, omdat ook zij willen dat de ambities voor economie en ecologie met elkaar in balans zijn. Daarnaast heeft het gemeentelijk samenwerkingsverband SRE een studie laten uitvoeren. Ook hierin staat het advies om de Ruit uit te voeren, zij het met een smallere variant van de weg langs het Wilhelminakanaal.  

Haaks

Ondanks alle onderzoeken, cijfers en adviezen blijft Eindhoven tegen de Ruit. De werkgevers vinden het uitermate teleurstellend dat het college zich ogenschijnlijk meer laat leiden door beeldvorming dan door de niet mis te verstane feiten. Het Eindhovens standpunt staat haaks op het pleidooi van het college voor een sterke stedelijke ontwikkeling van Brainport.

Wel spreken de werkgevers hun waardering uit voor de provincie Noord-Brabant, die met een nieuw en afgewogen plan er alles aan heeft gedaan om de belangen van mens, bedrijf en natuur zo goed mogelijk te dienen én bovendien geld heeft vrijgemaakt voor een robuuste aanpak van de A67.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!