Werkgeversdienstverlening Gemeente Oldebroek werkt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Oldebroek

De gemeente wil de kansen op werk vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is daarom in 2012 met diverse werkgevers hierover in gesprek gegaan.

Werkgeversdienstverlening Gemeente Oldebroek werkt

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen en ziet de begeleiding naar werk nog steeds als een kerntaak. Zij blijft daaraan hoge prioriteit toekennen. Juist nu is dat ook nodig. Dit sluit aan op de komst van de Participatiewet waarmee het kabinet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving. Bij voorkeur met een reguliere baan. Werkgevers zijn hierdoor meer dan ooit belangrijk geworden.

Actiepunten Notitie Werkgeversdienstverlening gerealiseerd

De gesprekken met werkgevers hebben geleid tot een Notitie werkgeversdienstverlening in H2O (gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek) waarin de volgende drie actiepunten zijn opgesteld: het benoemen van één aanspreekpunt per gemeente, het bedienen van de werkgever en het inventariseren van het actuele aanbod van werkzoekenden. Inmiddels zijn alle actiepunten gerealiseerd. In Oldebroek wordt de werkgever bedient door twee aanspreekpunten; de bedrijfscontactfunctionaris voor het bedrijfsleven en ondernemen in algemene zin en de accountmanager voor het bedrijfsleven op het gebied van arbeidsbemiddeling. Deze werkwijze heeft er toe geleid dat de gemeente door werkgevers zelf benaderd wordt om de mogelijkheden van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bespreken. Door het screenen van het cliëntenbestand op capaciteiten, wensen, belemmeringen, kansen en mogelijkheden is het aanbod van werkzoekenden inzichtelijk gemaakt.

Positieve resultaten

Op korte termijn zullen acht cliënten uitstromen naar betaald werk. Twee cliënten starten met een werkervaringsplaats. Er is voor beiden een baanintentie per 1 november 2013. In totaal hebben 11 cliënten een parttime baan gevonden, of hebben uitbreiding van uren gekregen op een al bestaande baan. Vier cliënten volgen een werkstage, twee cliënten hebben een vrijwilligersbaan gevonden en één cliënt gaat per september 2013 terug naar school.

Aandachtspunten

Vooruitlopend op de Participatiewet is het van belang dat de gemeente zelf als werkgever een voorbeeldrol vervult. De begeleiding van cliënten is zeer belangrijk gebleken zodat er in een vroegtijdig stadium geanticipeerd kan worden op knelpunten. Daarnaast moet er goede informatievoorziening en communicatie zijn over de mogelijkheden van werkgeversdienstverlening naar werkgevers. Verder moet er een heroverweging van de opzet van werkgeversdienstverlening in H2O op korte termijn plaatsvinden. De opzet is destijds gestart in H2O-verband. De uitvoeringspraktijk is echter divers ingevuld terwijl uniformiteit voorop staat. Door het blijven opzoeken van regionale samenwerking kunnen ervaringen worden uitgewisseld en kunnen alle vacatures worden ingevuld.

Informatie

Voor meer informatie over werkgeversdienstverlening kunt u contact opnemen met Alfred Helmholt, accountmanager van de gemeente Oldebroek. Hij is op werkdagen bereikbaar via tel. (0525) 63 83 83

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!