Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2011

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VCC Oost

Vanaf 1 januari 2011 voert de rijksoverhied de werkkostenregeling binnen de loonbelasting in.

Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2011

Als werkgever kunt u hier dan mee gaan werken; vanaf 1 januari 2014 moét u ermee gaan werken. Wat is het en welke gevolgen heeft de regeling?

De werkkostenregeling vervangt een aantal fiscale regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen (waaronder de fietsregeling, personeelsuitjes, kerstpakketten, bedrijfsfitness etc.). Met de nieuwe regeling wil de overheid het aantal regelingen en de bijbehorende administratieve lasten aanzienlijk terugbrengen.

De nieuwe regeling is een algemeen forfait op bedrijfsniveau: een bedrijf krijgt een belastingvrije ruimte van 1,4% van de totale loonsom. Hierbinnen mag u als werkgever vergoedingen en verstrekkingen bieden aan uw personeel. Komt u boven dat bedrag uit, dan moet u over het meerdere een eindheffing betalen van 80%.

Overgangsregeling tot 1 januari 2014
De overheid heeft een overgangsregeling ingesteld: als werkgever kunt u ervoor kiezen de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2011 toe te passen, maar vanaf 1 januari 2014 moet u de regeling verplicht toepassen. U mag dus nog tot 2014 met de huidige regels werken. Wanneer u gebruik gaat maken van de werkkostenregeling hoeft u dat niet kenbaar te maken bij de Belastingdienst. Dit blijkt wel uit uw administratie. U heeft dus nog even de tijd om de arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten en uw loonadministratie aan te passen.

Wilt u meer informatie of advies over de werkkostenregeling? Neem dan contact op met VCC Oost, tel. (026) 353 7680.

Op onder meer de website van de Belastingdienst kunt u meer lezen over de werkkostenregeling

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!