Werkloosheid in FoodValley lager dan in rest Nederland

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Ede

In Ede en de regio FoodValley is de werkloosheid lager dan in de rest van Nederland. Het aantal banen is in 2013 licht toegenomen. De werkloosheid in Ede is het afgelopen jaar wel toegenomen, maar ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde.

Werkloosheid in FoodValley lager dan in rest Nederland

Economische monitor

De Economische monitor gaat in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley. De focus ligt op de tweede helft van 2013. Ook kijkt de monitor naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De Economische monitor verschijnt twee keer per jaar en wordt gebruikt om de voortgang van het Programma Economie bij te houden. Het Programma Economie is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.

FoodValley

De bedrijfsresultaten van 2013 waren in de regio FoodValley minder gunstig dan in 2012.  De gemiddelde omzetresultaten waren namelijk negatief. Ook nam de personeelsomvang af. Zo nam het aantal WW-uitkeringen in de FoodValley vorig jaar toe van 1710 naar 2430. In de gemeente Ede groeide het aantal geregistreerde werkzoekenden van 2240 naar 3860. Ondanks deze negatieve trend is het percentage geregistreerde werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking lager dan het landelijke percentage. De bijstandsuitkeringen in de gemeente Ede namen vorig jaar toe van 1370 naar 1580.

Gunstig beeld

In vergelijking met andere grote steden en regio’s in Gelderland laat de ontwikkeling van het aantal banen een gunstig beeld zien voor Ede. Vorig jaar was er in Gelderland sprake van een afname van het aantal banen terwijl in Ede sprake was van een lichte toename.

Groei economie

De Nederlandse economie kruipt langzaam uit een diep dal. In het laatste kwartaal van 2013 groeide de economie met 0,7%. Dit zien we nog niet terug op de arbeidsmarkt. Landelijke en provinciale prognoses voorspellen dat de werkloosheid de komende jaren hoog blijft. Toch is de verwachting dat de werkgelegenheid in de periode 2015-2018 met 0,6% groeit.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!