Werkplein Hart van West-Brabant laat bedrijfsscan doen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant laat door ketenpartner UWV een bedrijfsscan doen om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn om één of meerdere mensen met een arbeidsbeperking binnen de eigen organisatie aan een baan te helpen.

Werkplein Hart van West-Brabant laat bedrijfsscan doen

Het UWV zet het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (kortgezegd: de bedrijfsscan) kosteloos in voor bedrijven die hun organisatie duurzaam toegankelijker willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking. De scan spoort elementaire taken in bedrijfsprocessen op: werkzaamheden die geen vooropleiding vereisen en vaak routinematig van aard zijn. Tevens wordt nagegaan of de elementaire taken aan bestaande functies kunnen worden onttrokken zonder dat dit leidt tot verstoringen van de werkprocessen, of ongewenste neveneffecten voor andere werknemers. Combinatie van deze elementaire taken levert een takenpakket op waarvoor vervolgens geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking voor kunnen worden gezocht.

Er zijn in Nederland diverse partijen die (kostenloos of tegen betaling) een bedrijfsscan kunnen doen.

Voorbeeld stellen

Het Werkplein is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van Werk en Inkomen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Het Werkplein voert eveneens sinds 1 januari 2015 de Participatiewet voor deze zes gemeenten uit. Deze wet heeft kortgezegd tot doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, naar vermogen te laten participeren in de maatschappij c.q. het arbeidsproces.

Thomas Zwiers, voorzitter van het Dagelijks Bestuur: "Daarnaast is het Werkplein óók werkgever. Dat maakt het voor ons heel vanzelfsprekend om te onderzoeken of we een of meerdere banen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen creëren. Daarbij spreek ik de hoop uit dat veel andere organisaties ons voorbeeld volgen."

Banenafspraak

Overheid en werkgevers gaan tot 2026 extra banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap, de overheid voor 25.000 mensen. Voor West-Brabant gaat het om zo’n 750 banen, waarvan ruim 100 bij de overheid. Jonggehandicapten krijgen de eerste twee jaar voorrang.

Werkgeversservicepunt West-Brabant

Bedrijven kunnen met hun vragen over de participatiewet en de bedrijfsscan contact opnemen met Cynthia Lamain-van der Wiele, tel: (06) 50 85 63 11, cynthia.lamain@werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!