Werkzaamheden ecoduct bij Heerde gestart

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Gelderland

Aannemerscombinatie H2Eco is in opdracht van Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Gelderland gestart met de aanleg van het ecoduct over de A50 bij Heerde.

Werkzaamheden ecoduct bij Heerde gestart

Deze veilige oversteekplaats voor dieren maakt onderdeel uit van de Hattemerpoort, een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en Salland.

De eerste zichtbare werkzaamheden bestaan uit het kappen van bomen en de aanleg van een afrit voor bouwverkeer op de vluchtstrook. Via deze afrit wordt het benodigde bouwmateriaal aangevoerd.

Maatregelen
Over enkele weken moet het verkeer ook rekening houden met verschoven en versmalde rijstroken op de A50 en een snelheidsbeperking van 90 km/u. Deze maatregelen zijn nodig om de komende maanden de middenpijlers van het ecoduct te kunnen plaatsen in de middenberm van de A50. Het ecoduct is naar verwachting in het voorjaar van 2011 klaar.

Meerjarenprogramma Ontsnippering
Het ecoduct bij Heerde is onderdeel van het project Negen Ecoducten. Dit is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Gelderland. Naast dit ecoduct worden er in de periode 2009-2012 nog acht ecoducten aangelegd. Vijf daarvan op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug en een op de Sallandse Heuvelrug. Het project vloeit voort uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het MJPO is een landelijk initiatief van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV om de ecologische versnippering terug te dringen en de ecologische hoofdstructuur te verbeteren. Dat doen zij met maatregelen als ecoducten, faunatunnels en ecoduikers.

Nieuwe naam
De werknaam van het ecoduct bij Heerde was voorheen Petrea. Omdat in de directe omgeving al een viaduct over de A50 is met deze naam, krijgt het ecoduct een nieuwe naam: Het Tolhuis.

Tentoonstelling ecoducten
Vanaf 25 maart is er in het Aardhuis in Hoog-Soeren een tentoonstelling over ecoducten op de Veluwe. De provincie ontwikkelde deze tentoonstelling om bewoners en bezoekers van de Veluwe te informeren over de aanleg van de zes nieuwe ecoducten. 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!