West-Brabant doet suggestie voor coalitieakkoord provincie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Op 18 maart vinden er weer provinciale verkiezingen plaats. Daarna starten de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten en een nieuw coalitieakkoord. De 18 West-Brabantse colleges, verenigd in de RWB, hebben speciaal hiervoor een memorandum gemaakt.

West-Brabant doet suggestie voor coalitieakkoord provincie

De RWB wil bereiken dat het memorandum wordt betrokken bij de coalitieonderhandelingen. Daarom doet de regio een concreet tekstvoorstel voor het op te stellen coalitieakkoord.

In het memorandum worden de opgaven beschreven die ervoor zorgen dat West-Brabant zijn bijdrage levert aan een aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend Brabant.

Samenwerking in vier windrichtingen noodzakelijk

De kwaliteiten van West-Brabant en de kansen die er in de Nederlandse Delta liggen, wil de regio optimaal verkennen, benutten en versterken. Het gaat hierbij over biobased, maintenance, logistiek, moderne maakindustrie en agrofood. Economische speerpunten in relatie tot (inter-)nationale bereikbaarheid van (West-)Brabant.

Daarom is ook één van de vier uitgangspunten in de Strategische Agenda West-Brabant, dat samenwerking in vier windrichtingen een absolute noodzaak is. Samenwerking in Brabant met de provincie en de andere regio’s, maar ook richting Zuid-Holland, Zeeland en Vlaanderen.

Complementariteit stad en land

In West-Brabant liggen vijf stedelijke kernen: Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal. De gezamenlijke West-Brabantse colleges stellen dat de kwaliteiten van deze stedelijke kernen mét hun directe omgeving de komende jaren extra aandacht nodig hebben. Op basis van complementariteit;  de balans  – bijvoorbeeld in de vorm van voorzieningen – binnen deze clusters moet op orde zijn.

Het vollegdige memorandum vindt u hier

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!