West-Brabant en Havenbedrijf Rotterdam gaan voor gezamelijk bereikbaarheidspact

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Op vrijdagmiddag 11 september jl. hebben een aantal bestuurders uit West-Brabant en de directeur van het Havenschap Moerdijk een bezoek gebracht aan de nieuwste uitbreiding van de Rotterdamse haven, Maasvlakte 2. Een kort werkbezoek op uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam.

West-Brabant en Havenbedrijf Rotterdam gaan voor gezamelijk bereikbaarheidspact

Aan boord van het directieschip van het havenbedrijf zijn tijdens een rondvaart in het nieuwste havengebied een drietal presentaties gegeven over de economische ontwikkelingen in de Delta. Hierbij werden door de sprekers van respectievelijk het Havenbedrijf Rotterdam, Havenschap Moerdijk en Regio West-Brabant een toelichting gegeven op het totale krachtenveld waarin een ieder zowel afzonderlijk als gezamenlijk moet acteren. Er werd nadrukkelijk stil gestaan bij de mondiale trends en ontwikkelingen, de (her)oriëntatie van de havens op nieuwe markten in relatie tot de energietransitie en circulaire economie,  in relatie tot het geactualiseerd Uitvoeringsprogramma van onze regio.

Tijdens de presentaties werd vanuit ieders visie stil gestaan bij tal van gemeenschappelijke opgaven. Geconstateerd werd dat samenwerking tussen de drie partijen van essentieel belang is, dat we de krachten moeten bundelen en afstemming moeten zoeken op ruimtelijk economische vraagstukken met een belangrijke mobiliteitsagenda.

Voorzitter Paul Depla van de regio West-Brabant reageerde: “Het betreft een agenda die we gezamenlijk moeten oppakken en moet tevens een vertrekpunt zijn voor een effectieve lobby richting Den Haag en Brussel. Een pact dat leidt voor de haven van Rotterdam tot een versterkte multimodale bereikbaarheid via weg, water, spoor en buis. Voor ons levert dat een verbetering op van de leefkwaliteit, maar ook economisch een betere positie”.

Onder de aanwezigen was er consensus over het feit dat de drie partners proactief moeten handelen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Zij moeten daarnaast de samenwerking zoeken om met name de bereikbaarheid van het gebied voor de toekomst te garanderen.

Bekijk de presentatie van Regio West-Brabant hier.

Bekijk de presentatie van Havenschap Moerdijk hier.

Bekijk de presentatie van Port of Rotterdam hier.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!